fbpx

Låt de unga behålla sin premiepension!

Med senaste tidens skandaler i samband med premiepensionsplaceringar hos Falcon och Allra där åtskilliga miljoner har försvunnit för pensionsspararna ser nu regeringen behov av att se över premiepensionssystemet. Det är givetvis helt oacceptabelt att bolag agerar oetiskt gentemot pensionsspararna, som i sin tur förväntar sig göra sin framtid guldkantad med dessa pengar. Utan tvivel måste något göras för att styra upp marknaden.


Maria Crofts beskriver i sin artikel i DN 2 april, Se till att säkra systemet men ta inte ungas premiepension, vad som är i görningen – regeringen överväger att ta tillbaks en del av eller hela de 2,5 procenten  in i den allmänna inkomstpensionen.


Ytligt sett kan det te sig ok, så medborgarna inte blir lurade på inkomsten under pensionärslivet. Men Crofts säger det få vet, nämligen, att just premiepensionspengarna är dina egna.


Vid återförande in i inkomstpensionen så gäller försäkringsprincipen, det vill säga alla tar del om ditt liv blir kort. Det är en bra princip, men knappast det bästa receptet för att laga oegentligheterna i PPM-systemet. De unga behöver verkligen all växtkraft de kan få på sina pensionspengar, då de kommer att få arbeta betydligt längre för att få samma nivå på pensionen som dagens pensionärer.


Det är besvärligt för en hel del pensionärer idag och det behöver åtgärdas, men att nyttja premiepensionen till det och skjuta problemet otillräckliga pensionsnivåer till framtiden är inte rätt medicin. Bättre att reglera antalet fonder till ett mindre antal och se till att det mellan stat och fonder finns ett oberoende styrnings- och tillsynsfilter som har kontinuerlig kontroll, jämför med parternas roll i förhållande till bolagen i tjänstepensionerna, vid tex upphandling och anslutningsvillkor.

6 april 2017

Eva Fagerberg, kanslichef/1:a ombudsman

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.