fbpx

Konstruktivt samtal med regeringen om ohälsan!

Idag träffade vi från OFR socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, statssekreterare Therese Svanström och Johannes Danielsson, sakkunnig, för att diskutera åtgärder för att minska de ökande sjukskrivningarna. Dialogen förs inledningsvis och i huvudsak med oss på offentlig sektor där sjukskrivningarna ökar mest. Vi nickar igenkännande när vi får ta del av statistiken från Försäkringskassan, det är kvinnor som drabbas hårdast och de faktorer som är tydligast gemensamma är att de verkar i de människovårdande yrkena och inom offentlig sektor. Vi känner igen flera av våra medlemsgrupper; lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, ja, listan kan göras lång. Det är också signifikant att det inte med samma tydlighet som förr är de äldre arbetstagarna som blir sjuka och försvinner ut från arbetsmarknaden, utan att det är kvinnor (utgör 2/3 av ökningen) mitt i livet, d.v.s. mellan 35 och 45 år som sjukskrivs, med olika former av psykisk ohälsa som främsta anledning vad gäller våra yrkesgrupper.

Vi kan gemensamt konstatera att det inte finns någon universallösning på problematiken. En hel arsenal av åtgärder måste vidtas och intensifieras; förebyggande, under sjukskrivning och sedan efter, det vill säga vid återkomst på arbetsplatsen. Goda exempel finns där framgångsfaktorerna behöver härledas och spridas.

Nya tankar och former bollas under mötet där vi som fackliga parter vill förmedla att vi är beredda att både vara innovativa och ansvarstagande. Det är tydligt att regeringen vill vända trenden innan den bitit sig fast ordentligt och är i detta läge öppen för alla konstruktiva förslag.

Vi har en dialog kring behovet av helhetssyn, där individens hela livssituation sätts i centrum vilket sällan harmonierar med vår tendens att hantera frågor i olika ”stuprör”. Vi kopplar hälsa med arbetsmiljö, hälsa med kompetensutveckling och med arbetsplatsernas gemensamma medvetenhet kring den faktiska kostnaden i långa sjukskrivningar. Vi poängterar vid sidan om de idéer som diskuteras att även det fokus som nu ställs på problematiken kring sjukskrivningarna i sig, påverkar oss att gå hem och göra mer på hemmaplan. Vi har olika fora beroende på sektor där vi parter kan bevisa att i arbetsmiljö- och ohälsofrågorna – där vi kan vi mer.

Vi ser fram emot fortsatt konstruktiv dialog, både med socialförsäkringsministern och med våra mot- och medparter. Att antalet sjukskrivningar ska ner, det är vi överens om.

7 maj 2015

Lars Fresker, ordförande OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.