fbpx

Informera mera – särskilt till alla som jobbar i offentlig sektor!

Nu riktar vi för elfte året i rad strålkastarljuset på tjänstepensionen, eller avtalspensionen som en del kallar den, genom kampanjen Tjänstepensionens dag. Nu handlar det inte om brunchens dag eller kanske trappans dag, som båda för övrigt också infaller under september månad, utan om den för den framtida ålderspensionen långt viktigare tjänstepensionen. Kampanjen är ett viktigt bidrag till att öka kännedomen om och förståelsen av tjänstepensionen.

Om någon tvivlare tycker att Tjänstepensionens dag mest verkar vara ett jippo, vill jag kontra med att det precis som i andra sammanhang gäller att tänka längre. Syftet är att uppmärksamma och väcka intresse och i slutändan engagemang, och det är precis vad Tjänstepensionens dag gör!

Men, det räcker inte med en dag om året! Informationen till de anställda i statlig och kommunal sektor är fortfarande helt enkelt inte tillräckligt bra. Många har till exempel  svårt att ens förstå skillnaden mellan allmän pension och den kompletterande tjänstepensionen och vem som står för vad. Försäkringsbranschens och Pensionsmyndighetens gemensamma satsning Min Pension har förbättrat situationen, men för många i offentlig sektor, särskilt medelålders och äldre anställda, är informationen som ges på den webbplatsen fortfarande ofta inte komplett.

Ett rimligt krav är att alla ska kunna få en rimligt tillförlitlig pensionsprognos som svar på frågan; om jag fortsätter att arbeta i samma omfattning som idag och med ungefär samma inkomster – hur stor blir då min pension från den uttagstidpunkt jag väljer i prognosen? Inom Pensionsmyndighetens område, den allmänna pensionen, fungerar detta, men så är alltså ännu inte fallet i vare sig statlig eller kommunal sektor. Det finns historiska skäl till att det i det här avseendet ser bättre ut i privat verksamhet, men det är sedan lång tid tillbaka hög tid för den offentliga sidan att komma i kapp.

För de statsanställda eller tidigare statsanställda hänvisar de årliga pensionsbeskeden till Min Pension för en prognos på en viktig del av tjänstepensionen, där det av olika skäl inte är säkert att det just i den individens fall går att göra en rättvisande prognos. Hon eller han har kanske en lägre avtalad pensionsålder, slutat i staten före pensionsåldern, eller arbetat lite fram och tillbaka i staten genom åren. På kommun- och regionsidan kan den anställde eller tidigare anställde bollas runt med sina frågor mellan de tidigare arbetsgivarna, och en eller båda av de valcentraler eller pensionsadministratörer som de kommunala arbetsgivarna anlitar. Många gånger är det väldigt svårt att få en helhet för den anställde. Den kommunala pensionshistoriken kan också fortfarande vara outredd. För den som drabbats av långvarig ohälsa och beviljats sjukersättning från Försäkringskassan kan det för anställda i både den statliga och den kommunala sektorn vara omöjligt att få en vettig prognos över den kommande tjänstepensionen.

Balans i tillvaron kräver att man med viss förtröstan kan se framtiden an. Om det nu överhuvudtaget är möjligt i klimatorons tidevarv. Nattron och sinnesfriden förbättras om man åtminstone när det gäller den egna ekonomin vet vad som väntar på äldre dagar. De allra flesta vill veta eller få koll som det numera heter, även om det tyvärr ibland är så att de kommande pensionsbeloppen inte är på den önskade nivån.

För att öka möjligheterna till en pensionärstillvaro med balans i den egna ekonomin för alla offentliganställda och ett yrkesliv på vägen dit utan onödig oro för försörjningen som ålderspensionär, behöver arbetsgivarna, deras pensionsadministratörer, SPV i staten respektive KPA eller Skandikon i kommun- och regionsektorn, samt Min Pension och även vi på den fackliga sidan hjälpas åt med att förbättra pensionsinformationen för våra medarbetare, kunder och medlemmar alla dagar hela året!

27 september 2021

Svante Uhlin, Pensions- och försäkringsexpert OFR

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.