fbpx

För dig som kan och orkar – väldigt lönsamt att jobba kvar efter 65 år

Som många säkert känner till är inkomstskatten generellt sett högre på pensionsinkomster än på lön. Det är därför rent ekonomiskt förmånligare att arbeta och ha lön jämfört med att sluta arbeta och ta ut pension oavsett ålder. På grund av det så kallade förhöjda grundavdraget sänks dessutom inkomstskatten från och med det år du fyller 66 år – både på lön och pension.

Att vänta med att ta ut sin pension är därför ekonomiskt fördelaktigt ur flera aspekter. Den inkomstgrundade allmänna pensionen (från Pensionsmyndigheten) förstärks av fortsatt arbete genom att ytterligare pensionsrätter tjänas in. Det blir även ett lägre skatteavdrag på pensionen från och med januari det år du fyller 66 år jämfört med om pensionen tas ut tidigare. De framtida pensionsutbetalningarna blir förstås högre också av den anledningen att pensionskapitalet ska fördelas på färre år om uttaget senareläggs.

Lägst skatt betalar du om du enbart har arbetsinkomster och fyller 66 år under inkomståret eller är äldre, eftersom du då är berättigad till både förhöjt jobbskatteavdrag och förhöjt grundavdrag.

För en person med genomsnittlig kommunalskatt som fyller 66 år under året eller är äldre kan inkomstskatten på arbetsinkomster upp till 452 000 kronor per år, enligt Pensionsmyndighetens beräkningar, i praktiken ses som negativ, vilket innebär att staten så att säga betalar skattemedel till den som arbetar. Det beror på att en sådan person som arbetar (och inte tar ut pension) betalar en genomsnittlig skatt som upp till en inkomst på 452 000 kronor per år, det vill säga cirka 37 000 kronor per månad, är lägre än 17,21 procent. En sådan person får samtidigt nyintjänad pensionsrätt i det allmänna systemet på 17,21 procent av årsinkomsten som sedan kan tas ut i form av en framtida högre allmän pension.

En slutsats som Pensionsmyndigheten kommit fram till i en nyligen presenterad rapport är att en genomsnittlig arbetstagare, som fyller 66 år under inkomståret eller är äldre, får cirka 10 procentenheter lägre skatt på arbete än en yngre arbetstagare. Ännu lägre skatt än så blir det för dig som är i den åldersgruppen på inkomster upp till 251 000 kr per år  – i genomsnitt 8 procent i skatt! Den extra låga skatten gäller enbart om du endast har arbetsinkomster och inte tar ut pension. Även om du som passerat 65 år väljer att ta ut pension helt eller delvis samtidigt som du jobbar kvar, blir skatten lägre, men då blir det inte lika förmånligt.

25 januari 2022

Svante Uhlin, Pensions- och försäkringsexpert OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.