fbpx

Finns det någon mer sann kärleksförklaring än en vettig riskbedömning?

Att kraftsamla runt det man gör och gå igenom vad som gör att någon kan dratta omkull, få hjärtklappning eller stuka sig – att åtgärda det och sedan, tryggt och säkert, göra det man tänkt… Det är ju att uttrycka stor kärlek och omvårdnad om dem som ska göra jobbet, och samtidig att ge verksamheten en stor slängkyss på vägen. Det är systematiskt arbetsmiljöarbete.  

Och det är något som krävs av alla arbetsgivare. Det är också något som de flesta håller med om att det ska göras. Men det är inte helt lätt – som arbetsgivarföreträdare kröker man rygg under ekonomiska ok och får sikten skymd av höga verksamhetskrav, och det är då de är glada över att ha någon i sin verksamhet som kan bredda perspektiven. Det är då de är lyckliga över sina skyddsombud.  

I dag är det skyddsombudens dag – dagen då vi uppmärksammar alla dem som tagit på sig att lyfta och sikta in arbetsgivarens blick på arbetsmiljön, att bistå med kunskap och perspektiv… De som oförtrutet strävar på med blicken på att miljön åtminstone ska vara riskfri, allra helst präglas av de friskfaktorer som gör att jobbet till och med kan vara hälsofrämjande.  

De allra flesta arbetsgivarna förstår värdet i skyddsombudens arbete. Kunskap och perspektivrikedom är en resurs i arbetet. Bland allt annat bidrar ett nöjt skyddsombud till att öka tilliten till den egna arbetsgivaren. Ett exempel på detta är den positiva respons som Unionen fick då de uppsökte arbetsgivare och berättade om fördelarna med att ha skyddsombud.  

Men skyddsombudens arbete kan också vara tufft. Med uppdraget kommer ingångsvärdet att samverka i arbetsmiljöarbetet, men också möjligheten att driva en fråga på kontrakurs mot arbetsgivarens avsikter. I detta är skyddsombudet autonomt i sina beslut, men behöver samtidigt allt stöd den kan få. Därför är den ordning som finns idag, att där det finns ett kollektivavtal så är det facket som utser och stöttar skyddsombudet – som kan ge råd och stöd, se till att skyddsombudet blir hört och i yttersta fall driva frågor om hindrande av skyddsombud.  

Därför är det oroande att det nu finns krafter som vill skilja fack och skyddsombud åt. Drivande är Arbetsmarknadsutskottets ordförande Magnus Perssons (SD), med en personlig vendetta som bottnar i att Byggnads entledigat honom som skyddsombud och facklig förtroendeman på grund av uttalanden som var för främmande för Byggnads syn på alla människors lika värde. Han vill att det ska bli lättare att utse skyddsombud utan facklig koppling. Partiet har också motionerat i linje med tidigare propåer från Svenskt näringsliv om att de regionala skyddsombuden ska ersättas med arbetsmiljörådgivare med placering på arbetsmiljöverket. Han vill göra gällande att det skulle vara lättare att rekrytera skyddsombud om kamraterna fick bestämma, men allt tyder på att det är tvärtom. Det finns fler skyddsombud där facken finns, och facken stöttar skyddsombuden så att det blir tryggare att ta uppdraget. Han menar också att det skulle bli mindre politik i skyddsombudsuppdragen. Jag menar att även den slutsatsen är falsk. Även om facken reglerar vem som får bli skyddsombud så är de rörande eniga om att skyddsombudets uppdrag är begränsat av vad arbetsmiljölagen säger, nämligen att Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och skall verka för en tillfredsställande arbetsmiljö. 

En sak som skulle minska i värde eller rent av gå förlorat, är centrala parters arbete med arbetsmiljöfrågor. Arbetet i Partsrådet och Suntarbetsliv, genom avtal och på andra sätt, bidrar inte bara till att arbetet bedrivs med kunskap. Det skapar också en på gemensam grund och tack vare skyddsombudens relation till facken, och arbetsgivarnas till arbetsgivarorganisationerna, så finns förutsättningarna till tillit och gynnsam samverkan. Utan dessa grunder skulle kvaliteten bli sämre och konfliktnivån högre.  

Så jag hoppas att de som driver frågor om förändringar i skyddsombudens och arbetsmiljöarbetets förutsättningar är lika sansade och riskmedvetna som en skicklig arbetsgivare och ett skillat skyddsombud, och gör en riktig riskbedömning för att få koll på vilka “barn som ligger i badvattnet” innan det kastas ut.  

Mycket skulle naturligtvis kunna bli bättre, men som det är idag har vi många, skickliga och drivna skyddsombud. Nästan jämt får de stöd av sina förbund, oftast får de stöd från sina arbetsgivare. De hittar resurser i de partsgemensamma organisationerna. Och just idag får de kärlek från oss alla. Jag hade tänkt föreslå att du skulle gå ut och krama ett skyddsombud. Men, efter att ha gjort en enkel riskbedömning måste hållningen ändå vara: Inte utan samtycke! Men ett varmt och innerligt tack…  

Skyddsombudens dag 25 oktober 2023

Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert på OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.