fbpx

Finns det anledning att gilla jobbet?

Gilla Jobbet är namnet på ”arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete”. Närmaste året syns Gilla Jobbet i en större konferens i Stockholm, i morgon 26 oktober och regionala konferenser i vår i Malmö (10 april), Falun (19 april), Umeå (24 april) och  Göteborg (26 april). Konferenserna har temat ”den hållbara arbetsplatsen”.

Det finns många skäl att gilla jobbet. Flera av dem har med hälsa att göra. Att jobba är hälsosamt på många sätt. Det håller oss friskare. Är vi sjuka så ökar förutsättningarna för tillfrisknande avsevärt för oss som har ett jobb. Att hamna utanför arbetsmarknaden, oavsett skäl, är en riskfaktor. Jobbet ger många gånger identitet och gemenskap, det är i de flesta fall bra för hjärna och kropp och det ger en känsla av sammanhang och legitimitet.

Jobbet medför också risker. När det har skrivits om arbetsmiljö på den här bloggen tidigare så har det handlat om stora mönster; krisstämpling, sjuktal, stressande styrsystem eller om den styvmoderliga behandlingen av kvinnodominerade arbetsplatser. Dessa frågor hanteras bäst på politisk- och strukturell nivå.

Men man får inte glömma att arbetsmiljöarbete också är vardagsarbete. Chefer, skyddsombud och medarbetare undersöker, riskbedömer och åtgärdar problem. Man mäter luftflöden, utbildar i ergonomi, sätter upp ljuddämpare… Man jobbar för trivsel, inkludering, introduktion och mot kränkningar, hot och stress. I bästa fall identifierar man stressorer som överhopningar, osäkerheter, motstridiga uppdrag och andra organisatoriska faktorer, som kan leda till utmattning, ångest, depression, konflikter och i värsta fall självmord.

Arbetsmiljöarbetet kräver både vilja och kunskap. Det bedrivs bäst i samverkan mellan chefer, skyddsombud och arbetstagare. Därför är det, mitt i arbetet med att påverka strukturerna, väldigt kul att se att konferensen i Stockholm är fullsatt. Och att kunna uppmana er som kan gå ute i landet; putta på ett skyddsombud, peta på en chef och ta med dem till Gilla jobbet. Där kan ni fördjupa er i frågor som förutsättningar för äldre att jobba kvar, introduktion av unga, effektiv SAM, E-hälsa, riksinventering- och bedömning, mobbning… Ni som inte kan – håll ögonen öppna för en hel del av innehållet från Stockholmskonferensen kommer att videodokumenteras och publiceras på gillajobbet.se. Där finns också vårens program.

Att ”gilla jobbet” är inte bara en åsikt eller en känsla, det är också en uppmaning till handling. Att jobba med arbetsmiljö för att uppnå ”den hållbara arbetsplatsen” är att visa att man gillar jobbet.

25 oktober 2017

Erik Hallsenius, arbetsmiljöexpert OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.