fbpx

En välförtjänt fin tid som pensionär

Från 2020 höjs den lägsta åldern för att börja plocka ut allmän pension. Samtidigt införs rätt att arbeta kvar längre hos sin arbetsgivare.

Men räcker längre arbetsliv till en välförtjänt fin tid som pensionär? Det är rätt logiskt att det i och för sig ger bättre ekonomi med arbetsinkomst under den tid vi arbetar och att pensionen också blir högre. Men, det finns två sidor av samma mynt.
Arbeta mer och längre är en sida. Den andra sidan är att vi också behöver öka pensionsavsättningarna under yrkeslivet!

Att höja pensionsavsättningarna för anställda i kommuner och regioner är OFRs kommunala förbundsområdens viktigaste förhandlingsfråga just nu. I maj lämnade vi över förhandlingsframställan till arbetsgivarorganisationerna SKL och Sobona tillsammans med AkademikerAlliansen och Kommunal, förhandlingar som nu har inletts.

Inom privat och statlig sektor har högre avsättning till tjänstepension börjat införas. I Industriavtalen har det funnits sedan några år med varierande avsättningar beroende på bransch. Därefter har även avtal för privata tjänstemän följt efter med successiva ökningar av premien. För statlig sektor har extra premie införts i nytt avtal 2016.

Nu är det hög tid för kommun- och regionsektorn! Rekryteringsbehovet i sektorn är skriande stort för mycket lång tid framöver, inte minst inom skola, vård och omsorg. Personalen går idag på knäna av arbetstyngd och det behövs attraktiva villkor för att behålla och rekrytera personal inom sektorn. Det går inte att halka efter och se hur anställda inom sektorn får lägre tjänstepension än kollegor som arbetar privat eller statligt!

Även inom den allmänna pensionen behöver avsättningarna öka. Debatten är flitig inom området och vi har tidigare debatterat att dagens 17,21 % måste höjas till ursprungsplanen på 18,5 % avsättning. Det är ju 18,5 % som hela planen om nytt allmänt pensionssystem bygger på, dessutom utifrån en lägre beräknad livslängd som var aktuell i mitten av 1990-talet.

Dagen till ära vill jag samtidigt passa på att stämma in i Greta Thunbergs fantastiska insats och framgång med att öka allas vår medvetenhet om att agera för miljön. En vädjan var att vi fackliga parter strejkar den 27 september, dagen som sammanfaller med Tjänstepensionens Dag. Det kan framstå som okänsligt att lobba om högre pensionsavsättningar när vi står inför så allvarliga klimatförändringar som vi gör. Vi brottas alla med oro över klimatet, men vår medvetenhet har ökat och värderingar och livsstil vänder. Något som ger hopp om en positiv utveckling även om vi behöver öka takten betydligt. Vi kan dock inte komma ifrån att vi både nu och framöver behöver en försörjning den dagen vi inte längre kan arbeta. Varje individ som arbetat ett helt yrkesliv ska kunna vara självförsörjande och ha en ekonomi som ger en välförtjänt fin tid som pensionär, anställda i kommuner och regioner ej undantagna!

Avslutningsvis vill jag så ett slag för att Tjänstepensionens Dag är en ypperlig dag att årligen kolla upp sin pension på, såväl när det gäller tjänstepensionen som den allmänna pensionen. Det kan ha betydelse!

Lycka till och trevlig Tjänstepensionens Dag!

27 september 2019

Cecilia Curtelius Larsson, pensions- och försäkringsexpert OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.