fbpx

En spännande höst väntar!

Härligt att få komma igång igen med det viktiga fackliga arbetet efter sommarledigheten. Vi har en spännande höst framför oss fylld av både fackliga utmaningar och festligheter.

Under hösten kommer vi uppmärksamma att OFR fyller 20 år. OFR uppstod i sin nuvarande tappning 1995 när vi blev en modern uppdragsstyrd organisation med förbundens bästa för ögonen. Idag har vi 14 medlemsförbund som tillsammans samlar 560 000 medlemmar inom offentlig sektorn. Jubileet kommer att uppmärksammas på olika sätt, bland annat genom ett seminarium den 24 november på eftermiddagen. Anteckna datum, inbjudan kommer!

Utan tvivel är de statliga pensionsavtalsförhandlingarna den hetaste uppgiften under hösten. I juli valde SEKO och Saco-s att sluta avtal med Arbetsgivarverket. OFR/S,P,O* å andra sidan, fann inte anledning att göra upp mot bakgrund av att det finns ytterligare värden att diskutera samt att de underlag som låg på bordet inte alls var färdigkonstruerade. Förhandlingsläget har radikalt förändrats, men OFR/S,P,O har för avsikt att gå i mål fast förvissade om att inget krut har sparats för att åstadkomma bästa möjliga pensionsavtal för medlemmarna.

Givetvis kommer uppladdningen inför avtalsrörelse 2016 generera diskussioner och överväganden såväl i våra förbund som i våra gemensamma organ, förhandlingschefsgrupper inte minst. Jämställda löner och möjligheten till relativlöneförskjutningar har stått högt på dagordningen under 2015 och allt talar för att den frågan fortsatt kommer att prägla debatten.

Jag ser fram emot givande samtal denna höst såväl med förbundsrepresentanter, fackliga parter, motparter som med regeringen. Önskar alla en trevlig och kreativ höst!

Lars Fresker

 Vill du läsa mer om OFRs historia kan du göra det här.  

* OFR/S,P,O är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor.

24 augusti 2015

Lars Fresker, ordförande OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.