fbpx

En exposé över 2014

2014 var ett spännande fackligt år. Fyra av OFRs medlemsförbund har haft kongress/förbundsmöte och antagit nya dokument om färdriktning mot framtiden. Två förbund har fått nya ordföranden; Lärarförbundet och Vision. Jag välkomnar Johanna Jaara Åstrand, som valdes till ordförande på Lärarförbundets kongress den 13 november, och Veronica Karlsson, som valdes till ordförande på det extra förbundsmöte som Vision höll den 17 november, till OFR-gemenskapen.

En viktig uppgift för OFR är just att bjuda in till gemenskap. Vi strävar efter att vara en aktiv mötesplats där medlemsförbunden samarbetar i gemensamma frågor samtidigt som de behåller en stark självständighet. Vår vision är att skapa ett mervärde för medlemsförbunden och därmed bidra till att stärka medlemsnyttan.

Ett viktigt område för en förhandlings-organisation är givetvis avtalsförhandlingar. Eftersom OFRs förbundsområden träffade fleråriga avtal 2013 har ett fokus detta år varit att utvärdera och samtala kring hur förbundsområdena har arbetat med olika avtalslösningar.

Dock har OFR/ S,P,O under året fört förhandlingar om nytt pensionsavtal. Det var Arbetsgivarverket som under avtalsrörelsen 2013 yrkade på att ett partsgemensamt arbete skulle påbörjas i syfte att åstadkomma ett nytt helt avgiftsbestämt pensionsavtal. Arbetet inleddes med en utredningsfas, där parterna gemensamt och med hjälp från SPV har kartlagt fakta angående medlemmarnas pensioner. Den fackliga utmaningen består bland annat i att ta hand om värdet i det nuvarande avtalet och överföra detta i det nya för framtidens pensionstagare.

Det kommunala pensionsavtalet, AKAP-KL, som OFRs kommunala förbund träffade med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) / Arbetsgivarorganisationen Pacta, 2013 trädde i kraft 1 januari 2014. AKAP-KL gäller för födda 1986 eller senare. Parterna har under året ägnat mycket tid åt att dels helt färdigställa avtalet och dels utarbeta riktlinjer och information till både arbetsgivare och arbetstagare om vad det innebär att byta pensionsplan från KAP-KL till AKAP-KL.

OFRs fackliga handbok om bättre offentlig upphandling kunde lanseras före sommaren. Handboken togs fram i samarbete med medlemsförbunden. Vi kommer nu nogsamt följa de två utredningarna som regeringen tillsatte innan jul, utredningen som ska förbereda och genomföra bildandet av ny myndighet för upphandlingsstöd, Upphandlingsmyndigheten, och utredningen med uppdraget att undersöka möjligheterna att i upphandlingar ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor.

Det var en stor glädje att i en fullsatt salong få möjlighet att diskutera tryggheten på svensk arbetsmarknad med företrädare från de fyra största omställningsfonderna och fackliga företrädare. OFR arrangerade ett seminarium om omställning i september och vi kommer fortsätta att bevaka de viktiga omställningsfrågorna, inte minst genom vår medverkan i Omställningsfondens olika organ.

Jag ser fram emot ett minst lika spännande 2015.

1 april 2015

Lars Fresker, ordförande OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.