fbpx

Den nya fattigpensionären – allmänpensionären!

Det finns en växande grupp på arbetsmarknaden som riskerar att bli en ny och tidigare okänd grupp – allmänpensionären! Allmänpensionären är inte det samma som det vi slarvigt kallar för fattigpensionärer. Med fattig pensionär avser man vanligtvis pensionärer som på grund av tidigare låga löner, deltidsarbete eller lång frånvaro från arbetsmarknaden har så pass låg pension att man har svårt att klara vardagen. Men den nya gruppen som växer sig allt starkare och blir fler framöver är, vad jag skulle vilja kalla för – allmänpensionären.


Kännetecknande för dessa är:

    • en fast förankring på arbetsmarknaden
    • oftast ett spännande och kreativt jobb
    • jobbar mestadels heltid och
    • har en normal inkomst som ofta ligger över intjänandetaket för allmän pension (idag drygt 39 000 kr)

Men det är det femte kännetecken som utmärker denna grupp – frånvaron av en tjänstepension! Med andra ord kan denna grupp enbart räkna med inkomster från den allmänna pensionen den dagen som dessa går i pension och möjligen från någon form av eget sparande eller andra inkomster. Jag använder mig av tre bilder för att förklara den situation som dessa försätter sig i genom att envisas med att stanna kvar eller söka sig till arbetsplatser utan kollektivavtal.


bild-1

Bilden ovan återspeglar den typiska pensionspyramiden som gäller för cirka 90 procent av arbetstagarna i Sverige tack vare att vi har ett omfattande täckning av kollektivavtal på landets arbetsplatser. Därmed får de flesta av oss pension via ”staten” (allmän pension), arbetsgivaren (tjänstepension) och om du har möjlighet att lägga undan lite slantar så ansvarar du som individ (privat sparande) för den översta delen av sparandet. Hur stora dessa delar blir i förhållandet till varandra beror bland annat på din lön, ditt sparande och närvaron på arbetsmarknaden/arbetsplatsen samt din pensionsålder.


bild-2

Men arbetar du för en arbetsgivare utan kollektivavtal, hängavtal eller någon form av ”egen lösning” där denne inbetalar tjänstepension i egen regi till sina anställda så är du hänvisad till ett rejält eget sparande för att matcha det som du går miste om via tillgången till en tjänstepension. Och vi pratar inte om vilket sparande som helst utan ett disciplinerat sådant för detta sparande ska du helst inte ta ut innan du pensionerar dig. Annars faller hela poängen med just det sparandet då det är pengar som ska dryga ut din allmänna pension den dagen som du går i pension. Dessutom handlar det om ”stora mängder” sparande! Till exempel nämner sajten tjänstepensionens dag.se att den som har en månadslön på 25 000 kronor behöver spara minst 1 000 kronor i månaden för att kompensera för utebliven tjänstepension. Den som tjänar 45 000 kronor i månaden behöver spara minst 4 000 kronor.


bild-3

Den tredje pyramiden återspeglar det som jag tyvärr ser håller på att bli verklighet. Den där arbetstagare tar anställning hos företag utan kollektivavtal och där man struntar i det privata sparandet alternativ sparar för lite.  Dessa arbetstagare behöver i sig inte bli fattigpensionärer, beroende på deras löner, andra inkomster och livsstil, men risken finns där.  Men vilka pratar jag om här då? Under ett bröllop för några månader sedan föstes jag samman med ett gäng unga IT-killar. Väldigt trevliga och kunniga på alla sätt och vis men något naiva i mitt tycke. Under ett samtal berättade flera av de om sina spännande jobb och höga löner samt andra spännande anställningsförmåner. Att formulera sig i en CV och ett personligt brev var närmast överflödig i deras värld då headhunting verkade tillhöra regeln snarare än ett undantag. När jag försiktigt förde frågan om kollektivavtal på tal så möttes jag av ett fnys och en föreläsning om deras goda villkor. När jag sedan försökte kontra med tjänstepensionen så vart det lite tyst även om jag vill minnas att någon började prata om ”eget sparande”. Efter det fortsatte firandet och vi lämnade de vardagliga bekymren därhän.


Men det är oroande när allt fler jobbar på arbetsplatser utan kollektivavtal/tjänstepension. Det visar inte minst data som Länsförsäkringar tagit fram. Tjänstepensionen bli allt viktigare i framtiden och vi kommer till och med inte kunna klara oss utan den. Bakgrunden är att den allmänna pensionens bidrag till hela pensionen, minskar i värde eftersom vi lever längre och pensionspengarna därmed ska räcka längre. Var tionde svensk som jobbar saknar idag en tjänstepension och bland yngre arbetstagare är det ännu fler.


”På den offentliga sektorn är avsaknaden av tjänstepensioner tack och lov inte något problem. Där har vi välutvecklade pensionsavtal för alla anställda i kommuner, landsting och statliga myndigheter. Även privat sektor har kollektivavtalade tjänstepensionsavtal, men det är inte alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal. Om du arbetar hos privat arbetsgivare är det därför jätteviktig att kolla upp vad som gäller”, säger Cecilia Curtelius Larsson pensionsexpert på Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR).


På den privata sidan är andelen som inte omfattas av en tjänstepension förhållandevis hög. Hela femton procent av arbetsgivarna där betalar inte in till en tjänstepension, enligt P1 programmet: Plånboken. IT-, Reklam-, Konsult- Media- och Restaurangbranschen utmärker sig särskilt negativt och det är bland de små företagen det är vanligast att arbetsgivaren väljer att inte betala in till en tjänstepension. Andelen småföretag (aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor) det vill säga sådan som har 20 eller färre anställda, som avsätter till tjänstepensionen har minskat stadigt de senaste åren visar statistik som Länsförsäkringar tagit fram. Bara två av tre företag avsätter idag pengar till tjänstepensionen.


Tjänstepension är inte kattskit direkt! ”För en medelinkomsttagare som är född på 80-talet så motsvarar tjänstepensionen ungefär en tredjedel av den totala pensionen. Det är en ganska stor del som faller bort om man inte har tjänstepension”, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten i programmet – Plånboken. Dan Wallberg, pensionsexpert på PTK går till och med så långt och säger att vi kommer att få fler garantipensionärer i Sverige eller att man kommer att få arbeta längre, om trenden fortsätter.


Som anställd på ett ställe utan kollektivavtal ligger du därför ganska pyrt till och det gäller inte enbart tjänstepensionen. Du går även miste om en rad andra förmåner så som längre semester, ersättningar vid sjukdom, arbetsskada, föräldraledighet och övertid för att nämna några. Motdraget som anställd kan ju vara att försöka förhandla till sig en högre lön så att du själv ska kunna spara privat. Men här pratar vi minst fem procent i högre lön för att ersätta frånvaron av den tjänstepensionsinbetalning som en arbetsgivare med kollektivavtal annars gör. Lägg därtill ytterligare 30 procent av lönen på de nivåerna som ligger ovanför den allmänna pensionens tak. Du läser rätt för på lönenivåer på över cirka 39 000 kr (2016) slutar du att tjäna in till din allmänna pension. Istället går tjänstepensionen in och det avsätts då hela 30 procent till din pension för de nivåerna som ligger ovanför detta tak. Försök att förhandla till dig det om du kan!

 

/Jaime Aleite

2016-10-31
 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.