fbpx

Billigare att vara med i facket och lättnader i arbetslöshetsförsäkringen

Regeringen föreslår att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs och att en karensdag inom arbetslöshetsförsäkringen tas bort. Goda nyheter tycker jag!

Vid årsskiftet 2006-2007 och de närmast följande månaderna, genomförde den dåvarande alliansregeringen en rad reformer som bidrog till att många medlemmar lämnade sina fackföreningar och arbetslöshetskassor. Avdragsrätten för medlemsavgiften till fackföreningen och a-kassan togs bort samtidigt som den finansieringsavgift som a-kassan betalade till staten förändrades med ytterligare höjda medlemsavgifter till a-kassan som följd.

Konsekvensen blev ökade kostnader för det fackliga medlemskapet och, i många fall, kraftigt ökade kostnader för medlemskapet i en a-kassa. Fackföreningarna och a-kassorna är juridiskt skilda från varandra och är organisationer med helt olika uppdrag, men det spelade sannolikt en liten roll för den enskilde medlemmen när kostnaderna för fack och a-kassa ökade kraftigt.

Även reglerna för arbetslöshetsförsäkringen förändrades till det sämre för arbetslösa medlemmar. En förändring var att två extra karensdagar infördes vilket innebar att antalet karensdagar som en arbetslös medlem måste fullgöra innan ersättning kunde betalas ut, utökades från fem till sju dagar.

Under 2007-2008 lämnade cirka 240 000 medlemmar sina fackförbund och cirka 400 000 sina arbetslöshetskassor. Många som lämnade sina a-kassor blev därmed oförsäkrade mot arbetslöshet. I samband med de följande reformerna i sjukförsäkringen och införandet av den så kallade rehabiliteringskedjan, införde sittande regering tillfälliga regler i arbetslöshetsförsäkringen för att mildra konsekvenserna för de som lämnat sina a-kassor under bland annat sin sjukskrivningsperiod. Även om a-kassornas medlemsantal stadigt har ökat sedan 2011-2012 så var det totala antalet medlemmar i juli 2017 cirka 187 000 personer färre jämfört med i december 2007.

Nu föreslår alltså regeringen i den kommande budgetpropositionen att avdragsrätten för fackföreningsavgiften återinförs, men inte för medlemsavgiften i en a-kassa, och att antalet karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen ska minska från sju till sex dagar. Förhoppningsvis innebär dessa förändringar att fler söker medlemskap i en fackförening och i en a-kassa, men det återstår att se.

Budgetpropositionen presenteras den 20 september och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

/ Joakim Lindström, utredare OFR

2017-09-08

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.