fbpx

Det orangea kuvertet – nu ännu bättre!

Pensionsmyndigheten meddelar i ett pressmeddelande att den individuella prognosen över den framtida allmänna pensionen är borttagen i 2018 års version av det s.k. orangea kuvertet. Kvar blir en sammanställning över hur mycket som sammanlagt tjänats in till den allmänna pensionen samt ett beslut om den intjänade pensionsrätten under 2016. För den som loggar in på myndighetens webbplats väntar enligt Pensionsmyndigheten dessutom stora förändringar i form av nyutvecklade funktioner för att göra en prognos över hela sin pension och för att få anpassad pensionsinformation utifrån den egna åldern och livssituationen.


Aftonbladet beskriver detta i en artikel som att det orangea kuvertet hårdbantats och att syftet är att få medborgarna att hämta information och prognoser digitalt.


Pensionsmyndigheten uppger att skälet till att prognosen helt tas bort i det årliga beskedet är att man vill att medborgarna ska logga in på Pensionsmyndighetens webbplats och där få möjlighet att själv göra en prognos över sin kommande ålderspension inklusive tjänstepension.


Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att ana ett annat motiv bakom Pensionsmyndighetens, som Aftonbladet uttrycker det, hårdbantade orangea kuvert. Orsaken till att myndigheten inte längre vill serva medborgarna med en prognos över den allmänna pensionen är helt enkelt att prognoserna ser så dåliga ut i medborgarnas ögon att Pensionsmyndigheten funnit att de förväntade pensionsbeloppen måste presenteras så att säga inlindade tillsammans med prognosen för tjänstepensionen, för att allmänhetens förtroende för den allmänna pensionen inte ska sjunka till oacceptabla nivåer.


Det är också ett sätt att lösa medborgarnas oro över de framtida pensionsnivåerna i den allmänna pensionen. Man låter helt enkelt bli att redovisa en prognos! Mycket anmärkningsvärt, enligt min åsikt. När prognosen visar för låga belopp, då ”förbättrar” myndigheten informationen genom att ta bort den. Ska detta agerande föreställa modernt och anpassat till medborgarna? Om för få medborgare tidigare öppnat de utskickade kuverten, hur många kommer nu att aktivt logga in och göra en prognos?


Om man för ett ögonblick bortser från alla de problem som ligger i att Pensionsmyndigheten ska redovisa vad andra, från Pensionsmyndigheten helt fristående, aktörer kan tänkas komma att utbetala i tjänstepension (prognosen över tjänstepensionen måste med nödvändighet till viss del göras schablonmässig), är det givetvis bra att Pensionsmyndigheten strävar efter att ge medborgarna en helhetsbild över den framtida pensionen.


Att Pensionsmyndigheten i hastigheten ”glömmer bort” att skicka med en skriftlig prognos över sin egen, för många medborgare helt dominerande pensionsdel, den allmänna pensionen, är dock inget mindre än en skandal.

21 februari 2018

Svante Uhlin, Pensions- och försäkringsexpert OFR

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.