fbpx

Ålderspension Flex – ny pensionsförmån för unga i staten!

Du som är född 1988 eller senare, det vill säga är 28 år eller yngre 2016, och jobbar inom staten kommer att ha en ”extra påse” med pensionspengar som kan användas de sista åren före din pensionering.

Genom det nya tjänstepensionsavtalet för anställda inom den statliga sektorn, PA 16 Avdelning I, betalar nämligen din arbetsgivare in en extra kollektivavtalad pensionspremie varje månad till en försäkring, Kåpan Flex, i Kåpan Pensioner. Pensionspremien är 1.5 procent av din lön. Och detta görs ända fram till din pensionering såvida du inte byter sektor.  Pengarna finns förstås kvar i försäkringen om du slutar i staten före pensionsåldern, du kan ta ut dem när det passar dig, tidigast från 61 års ålder.

Kåpan Flex kan användas för att finansiera en minskning av arbetstiden i slutet av ditt yrkesliv (en slags delpension) eller som en förstärkning av ålderspensionen om du föredrar det. Uttagsmöjligheterna är med andra ord flexibla så att de passar just din individuella livssituation.

Du behöver inte själv välja pensionsförvaltare och förvaltningsform för dina pengar. Den nya försäkringen är en så kallad traditionell pensionsförsäkring med garanti vilket innebär att pengarna förvaltas tryggt. Premien betalas löpande under din anställning, från den första till den sista anställningsdagen. Vid en månadslön på till exempel 25 000 kronor innebär det 4 500 kronor i årlig pensionspremie till Kåpan Flex.

Kåpan Flex gäller från den 1 januari 2016 eller om du anställts i staten senare, från den tidpunkten. För det första året, 2016, kommer en retroaktiv premiebetalning att göras i början av 2017, därefter placeras pengarna varje månad med föregående månads löneutbetalning som beräkningsunderlag.

Om du är statligt anställd har du, förutom den nya Kåpan Flex-premien, också rätt till andra tjänstepensionspremier från din arbetsgivare. Kontakta gärna ditt fackförbund för mer information. På webbportalen Min pension kan du på ett enkelt sätt räkna ut din framtida pension. Du hittar mer information om det statliga pensionsavtalet PA 16 här på vår hemsida. Lycka till!

26 september 2016

Svante Uhlin, Pensions- och försäkringsexpert OFR

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.