fbpx

Ett längre arbetsliv måste vara ett friskare och mer attraktivt arbetsliv

Dagens Nyheters rapportering om ”parternas” inställning till kommande förändringar av pensionsåldern kom som en överraskning för oss på OFR. I tisdagens tidning skriver man att arbetsmarknadens parter ”har fått säga sitt om förändringarna” och att man ”står i princip bakom dem”.Socialminister Annika Strandhäll intervjuas och säger ”Vi är i stort sett överens med parterna om vad som krävs för att justera pensionsåldrarna” och att hon inte utesluter att en proposition om pensionsåldern kommer att presenteras under nästa år.

Det handlar förstås om den blocköverskridande Pensionsgruppens arbete och väntade förslag som innebär att pensionsåldern på sikt kommer att höjas. Det är känt sedan tidigare. Det är däremot inte känt vilket paket som följer med en höjd pensionsålder. För vi ser det här som just en paketöverenskommelse, där justeringen av den siffra som åldern anges med är en mindre del, men åtgärder som gör det möjligt och attraktivt att fortsätta arbeta efter 65 års ålder, är en väldigt mycket större del. Till sådana åtgärder räknar vi en rad arbetsmiljöfrågor, omställnings- och fortbildningsmöjligheter, anpassningar av lagstiftning, social- och arbetslöshetsförsäkringssystemen, och mycket mer som måste övervägas för att hantera de högst varierande förutsättningar som finns för olika yrkesgrupper.

Förbunden inom OFR diskuterar för närvarande vilka förutsättningar som krävs för att ett friskare och längre arbetsliv ska kunna bli verklighet. Nämnda frågor är naturligtvis en del av denna diskussion.  OFR och förbunden, som sammantaget företräder cirka 565 000 offentliganställda, har därför inte sagt allt vi har att säga om förutsättningarna för ett längre arbetsliv.

Joakim Lindström,  27 oktober

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.