Omställning på agendan – det är nu det händer

Under ett par spännande första veckor som utredare på OFR har mycket handlat om omställning. Att börja på OFR den 7 juni var en (eftersträvad och kul) omställning för mig personligen, den 8 juni beslutade riksdagen om omställningspaketet på arbetsmarknaden och förra veckan var det dags för Omställningsfondens strategidag samt möte i OFR:s omställningsgrupp. (mer…)

Vad är grejen med kollektivavtal?

Frågan har ställts mig av yngre människor som nyfiket och prövande vill veta mer. Det är väl ändå lagar som ger mig min pension, min lön och arbetstid? Då är det att snabbt överväga valet mellan en-minuts-pitchen och skotten i Ådalen maj 1931. Att ge en bild av ursprung, här citeras Hans Karlssons tal vid LO-kongressen 1996, fångar alltid intresset: (mer…)

För dig som kan och orkar – väldigt lönsamt att jobba kvar efter 65 år

Som många säkert känner till är inkomstskatten generellt sett högre på pensionsinkomster än på lön. Det är därför rent ekonomiskt förmånligare att arbeta och ha lön jämfört med att sluta arbeta och ta ut pension oavsett ålder. På grund av det så kallade förhöjda grundavdraget sänks dessutom inkomstskatten från och med det år du fyller 66 år – både på lön och pension. (mer…)

Informera mera – särskilt till alla som jobbar i offentlig sektor!

Nu riktar vi för elfte året i rad strålkastarljuset på tjänstepensionen, eller avtalspensionen som en del kallar den, genom kampanjen Tjänstepensionens dag. Nu handlar det inte om brunchens dag eller kanske trappans dag, som båda för övrigt också infaller under september månad, utan om den för den framtida ålderspensionen långt viktigare tjänstepensionen. Kampanjen är ett viktigt bidrag till att öka kännedomen om och förståelsen av tjänstepensionen. (mer…)

Låt omtanken om covidsjuka räcka ända fram!

Covid-19 har ställt det mesta på ända, och det gäller även sjukförsäkringarna. Denna envisa epidemi har visat sig kunna vara en långdragen historia. Människor som har blivit sjuka i covid-19 kan ha besvär i upp till ett år eller mer, besvär som gör dem, helt eller delvis, arbetsoförmögna.

(mer…)

Äldre blir allt yngre – allt fler kan och vill arbeta längre!

Det är Delegationen för senior arbetskrafts titel på det betänkande som i förra veckan blev klart. Smart titel, sammanfattar vad det handlar om i en enda mening. Delegationen som letts av erfarne Anders Ferbe, är nu klara med sitt arbete. Det har inte legats på latsidan i denna grupp, flera seniora har jobbat hårt och ihärdigt, det går inte att undvika att bli imponerad av 23 underlagsrapporter på dryga två år som nu utmynnar i detta betänkande. Någon som fortfarande betvivlar senioras bidrag till arbetslivet? (mer…)

Kanske har vi fått en och annan ny tanke just detta år?

Kommer ni ihåg hur vi kunde le lite inkännande åt preppers och hur vi skulle ta fram en lag om att inte dölja ansiktet med mask. Hur vi var oförstående mot de som inte tog i hand för att hälsa och hur vi stressade omkring utan mål för att handla, handla, handla? Att vi undrade över hur mycket skärmtid som egentligen var ok och att vi tänkte att det där med det digitala det kan ju jag vänta med för det får andra sköta. (mer…)

Tjänstepensionen kanske inte är en bal på slottet, men…

Tjänstepensionen kan som rent informationsämne förvisso vara dötrist och långtråkig men för en nybliven pensionär visa sig vara alldeles, alldeles underbar. När det under arbetslivet för så många eftersträvade Målet med stort M börjar närma sig – den välförtjänta pensionen – framträder tjänstepensionen för många i ett annat och troligen mer förklarat ljus. Förhoppningsvis i både bildlig och bokstavlig bemärkelse. (mer…)

Tips till dig som skyddsombud kring Arbetsmiljöverkets tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete

Som huvudskyddsombud i kommuner och regioner finns nu en öppen möjlighet att påverka arbetsmiljön i organisationen i de delar som påverkas av beslut på hög nivå. Arbetsmiljöverkets tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på hög nivå är nu inne i sin andra, mer påverkansbara fas. Mer påverkansmöjligheterna nedan, men först lite bakgrund. (mer…)

Gemensamma ansträngningar för en bättre framtid funkar bäst

Den 1 maj började kommun- och regionsektorns nya omställningsavtal KOM-KR att gälla. Det är naturligtvis en stor händelse för oss som var med och tog fram avtalet, men avsikten är naturligtvis att det ska forma framtiden för den offentliga sektorns medarbetare som tyngda av Covid-19 virusets härjningar har dragit ett mycket tungt lass under våren – och har sannolikt mer av den varan att se fram emot under sommaren och hösten. (mer…)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Lars Fresker

Ordförande

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Caroline Bexius

Kommunikatör

Åsa Bjerkesjö

Kommunikatör/Administratör

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert

Evalena Ödman

Förbundsjurist, dataskyddsombud