fbpx

Finns det någon mer sann kärleksförklaring än en vettig riskbedömning?

Att kraftsamla runt det man gör och gå igenom vad som gör att någon kan dratta omkull, få hjärtklappning eller stuka sig – att åtgärda det och sedan, tryggt och säkert, göra det man tänkt… Det är ju att uttrycka stor kärlek och omvårdnad om dem som ska göra jobbet, och samtidig att ge verksamheten en stor slängkyss på vägen. Det är systematiskt arbetsmiljöarbete.   (mer …)

Tjänstepensionen – ren vardagsmat!

Om du arbetar i offentlig sektor eller i ett privat företag med kollektivavtal så har du tjänstepension.

– Ja, vad är det med det då, kanske någon säger.

– Tjänstepension, vad är det förresten för något? Låter ju tråkigt, inflikar någon annan.

Det enkla svaret är att arbetsgivarna genom kollektivavtal med fackförbunden betalar för en kompletterande ålderspension, under hela eller den allra största delen av arbetslivet. Tjänstepensionen kompletterar och fyller ut där den allmänna pensionen inte riktigt räcker till, kan man säga. För alla som arbetar i statlig tjänst kommer (mer …)

Hur ska vi kunna vara del av demokratin om det saknas politisk hederlighet?

Häromveckan fick jag tillfälle att medverka när regeringen höll arbetsmiljöforum med parterna och de berörda myndigheterna. Mötet leddes av Martin Andreasson, statssekreterare hos biträdande arbetsmarknadsministern Paulina Brandberg (L). Inledningsvis handlade diskussionen om hur vi parter tyckte att den arbetsmiljöstrategi som sittande regering tagit över från den tidigare regeringen funkar. Rundan var ganska snäll, på goda grunder lyftes de positiva delarna i strategin fram. Så jag kände mig lite som en partypooper när jag frågade statssekreteraren om regeringen själv känner sig bunden av sin egen strategi. (mer …)

Vad krävs för att landa rätt i utbildningsutbudet kopplat till omställningsstudiestödet? 

Universitetskanslersämbetet. I många år fick jag alltid en rödmarkering (för felstavning) när jag skrev in denna myndighet i Word. Jag glömde nämligen konstant ett s. Jag skrev Universitetskanslersämbetet utan det fetade s:et. Men det gör jag inte längre, för man lär så länge man lever (och även om det är svårt att lära gamla hundar att sitta, insåg jag till slut att Word nog hade en poäng i sin rödmarkering). (mer …)

Jobba hemma – ja, om vi får välja själva!

Hur påverkas vi av distansarbete? Hur mår vi om vi tvingas till ofrivilligt distansarbete och hur ser framtiden ut när det gäller vårt sätt att arbeta?

Det var några av de frågor som några forskare försökte besvara under Afa Försäkrings seminarium Distansarbete under covid19 som gick av stapeln för några veckor sedan. (mer …)

Vårt, deras och det gemensamma i arbetsmiljösystemet

Arbetsmiljösystemet som vi har är enkelt i grunden, men det har några delar som är lite komplicerade. Här kommer jag att försöka visa hur Arbetsmiljöverket (som jag i grunden gillar) just nu är på väg att försvåra för aktörer i systemet. (mer …)

Finns djävulen i detaljerna? Om omställningsstudiestödet, Tidöavtalet och semantik

Sverige har nu ett Tidöavtal, som presenterades på förmiddagen fredagen den 14 oktober 2022, och troligtvis också en ny regering på plats snart. Som utredare på OFR tänkte jag spontant att det troligtvis inte står särskilt mycket i detta avtal som direkt påverkar det som jag har på mitt bord. Nyfiken som jag är skrev jag ändå ut avtalet och skummade som hastigast igenom det. (mer …)

Om makro, mikro och dystert morgonkaffe

I slutet av förra veckan var vi några från OFRs kansli som var i Göteborg i ett par dagar på Styra och leda framtidens välfärd 2022 anordnat av Göteborgs universitet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte). Temat var Det nya normala – att leda och styra i kristider. (mer …)

Omställning på agendan – det är nu det händer

Under ett par spännande första veckor som utredare på OFR har mycket handlat om omställning. Att börja på OFR den 7 juni var en (eftersträvad och kul) omställning för mig personligen, den 8 juni beslutade riksdagen om omställningspaketet på arbetsmarknaden och förra veckan var det dags för Omställningsfondens strategidag samt möte i OFR:s omställningsgrupp. (mer …)

Vad är grejen med kollektivavtal?

Frågan har ställts mig av yngre människor som nyfiket och prövande vill veta mer. Det är väl ändå lagar som ger mig min pension, min lön och arbetstid? Då är det att snabbt överväga valet mellan en-minuts-pitchen och skotten i Ådalen maj 1931. Att ge en bild av ursprung, här citeras Hans Karlssons tal vid LO-kongressen 1996, fångar alltid intresset: (mer …)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Lars Fresker

Ordförande

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Caroline Bexius

Kommunikatör

Åsa Bjerkesjö

Kommunikatör/Administratör

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert

Evalena Ödman

Förbundsjurist, dataskyddsombud

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.