Låt omtanken om covidsjuka räcka ända fram!

Covid-19 har ställt det mesta på ända, och det gäller även sjukförsäkringarna. Denna envisa epidemi har visat sig kunna vara en långdragen historia. Människor som har blivit sjuka i covid-19 kan ha besvär i upp till ett år eller mer, besvär som gör dem, helt eller delvis, arbetsoförmögna.

(mer…)

Äldre blir allt yngre – allt fler kan och vill arbeta längre!

Det är Delegationen för senior arbetskrafts titel på det betänkande som i förra veckan blev klart. Smart titel, sammanfattar vad det handlar om i en enda mening. Delegationen som letts av erfarne Anders Ferbe, är nu klara med sitt arbete. Det har inte legats på latsidan i denna grupp, flera seniora har jobbat hårt och ihärdigt, det går inte att undvika att bli imponerad av 23 underlagsrapporter på dryga två år som nu utmynnar i detta betänkande. Någon som fortfarande betvivlar senioras bidrag till arbetslivet? (mer…)

Kanske har vi fått en och annan ny tanke just detta år?

Kommer ni ihåg hur vi kunde le lite inkännande åt preppers och hur vi skulle ta fram en lag om att inte dölja ansiktet med mask. Hur vi var oförstående mot de som inte tog i hand för att hälsa och hur vi stressade omkring utan mål för att handla, handla, handla? Att vi undrade över hur mycket skärmtid som egentligen var ok och att vi tänkte att det där med det digitala det kan ju jag vänta med för det får andra sköta. (mer…)

Tjänstepensionen kanske inte är en bal på slottet, men…

Tjänstepensionen kan som rent informationsämne förvisso vara dötrist och långtråkig men för en nybliven pensionär visa sig vara alldeles, alldeles underbar. När det under arbetslivet för så många eftersträvade Målet med stort M börjar närma sig – den välförtjänta pensionen – framträder tjänstepensionen för många i ett annat och troligen mer förklarat ljus. Förhoppningsvis i både bildlig och bokstavlig bemärkelse. (mer…)

Tips till dig som skyddsombud kring Arbetsmiljöverkets tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete

Som huvudskyddsombud i kommuner och regioner finns nu en öppen möjlighet att påverka arbetsmiljön i organisationen i de delar som påverkas av beslut på hög nivå. Arbetsmiljöverkets tillsyn av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) på hög nivå är nu inne i sin andra, mer påverkansbara fas. Mer påverkansmöjligheterna nedan, men först lite bakgrund. (mer…)

Gemensamma ansträngningar för en bättre framtid funkar bäst

Den 1 maj började kommun- och regionsektorns nya omställningsavtal KOM-KR att gälla. Det är naturligtvis en stor händelse för oss som var med och tog fram avtalet, men avsikten är naturligtvis att det ska forma framtiden för den offentliga sektorns medarbetare som tyngda av Covid-19 virusets härjningar har dragit ett mycket tungt lass under våren – och har sannolikt mer av den varan att se fram emot under sommaren och hösten. (mer…)

Satsa på omställning och utbildning till vård, omsorg och skola

Vårändringsbudgeten år 2020 är naturligtvis lika speciell som hela denna vår är. Trygghet och omställning är en av rubrikerna och posterna i budgeten. Kompetensutveckling, vidareutbildning och livslångt lärande har alltid varit viktigt men i dessa tider är omställning avgörande för hur många ska komma vidare. I vissa branscher blir ett stort antal människor varslade och uppsagda, (mer…)

En kärleksförklaring till offentlig sektor

Just nu i tider av oro och ovisshet stiger hjältarna fram, de med kunskap och som med hjälpande händer vårdar, lär ut, skyddar och utgör själva ryggraden i samhället. Alla ni som jag ibland tagit för givet (mer…)

Vid trettiotre är man passé? 

Delegationen för senior arbetskraft har nyligen tagit fram en rapport Bortvald på grund av ålder – åldersdiskriminering vid rekryteringar som visar på omfattande åldersdiskriminering i samband med rekrytering. (mer…)

Uppdrag i balans – en friskfaktor som politiken äger

Såhär under internationella arbetsmiljöveckan skulle jag vilja komma med presenter till alla som engagerar sig för arbetsmiljön i offentlig sektor. Och det kändes ett tag som att jag kunde bära fram ett par ganska bra grejer. Tyvärr visade det sig finnas fabrikationsfel (mer…)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Evalena Ödman

Förbundsjurist, dataskyddsombud

Lars Fresker

Ordförande

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert

Åsa Bjerkesjö

Kommunikatör/Administratör

Caroline Bexius

Kommunikatör