fbpx

Förbundsområde Lärare organiserar drygt 182 000 medlemmar inom OFRs kommunala medlemssektor.

Avtalstryck i serien Lag och avtal

Allmänna bestämmelser (AB 14). I lydelse 2019-01-01
Avtal för lärarområdet 2018. KHA, HÖK 18, Avtal om samverkan och arbetsmiljö, BIA, TRAKT t, Preliminärlöneavtal, AFF 76/LAFF 76

Kommunalt huvudavtal

KHA 94, 1999

KHA 94 Överenskommelse Sveriges Lärare, 230101

HÖK 21

HÖK 21. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Allmänna Bestämmelser, AB

Allmänna bestämmelser, AB 20 i lydelse 221001

Tidigare avtal Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser, AB 20 i lydelse 220101
Redogörelsetext för ändringar i AB i lydelse 220101
AB i lydelse fr.o.m. 2020-11-01

Arbetsmiljöavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 2017-09-17.

Pension och Försäkring

KAP-KL

AKAP-KL/AKAP-KR

PFA (gammalt avtal)

Bruttopensionsavtal

Familjeskydd (AKAP-KL) fr.o.m. 1 januari 2018. Förhandlingsprotokoll.Pension till efterlevande (AKAP-KL). Under 2017. Förhandlingsprotokoll.

Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL

Försäkringsskydd vid arbetsskada TFA-KL

Överenskommelse om införande av Särskild AGS-KL-förmån i AGS-KL. Förhandlingsprotokoll 180302

Överenskommelse om ändring vid villkoren för Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL av införande av Särskild AGS-KL-förmån. Förhandlingsprotokoll 180302

Avgiftsbefrielseförsäkringen

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-KL

Omställning

Kompetens- och omställningsavtal, i lydelse 22-10-01

Redogörelsetext till KOM-KR i lydelse 2022-10-01

Ändringar i KOM-KR i lydelse 2022-10-01

Partsgemensam kommentar till KOM-KR i lydelse 2022-10-01

Överenskommelse Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KL gällande från 161207 till 200431

Övrigt

Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och regioner, AGF-KL

Överenskommelse om vissa ändringar i TRAKT 04

Traktamentsavtal – TRAKT 04

Överenskommelse om bilersättningsavtal – BIA 2010

Bilavtal Formulär

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.