fbpx

Allmän kommunal verksamhet består av Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna och Fackförbundet Scen & Film. Tillsammans representerar förbundsområdet drygt 172 000 anställda inom kommun- och regionsektorn.

Samlat avtalstryck för förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Lag och avtal – avtalstryck

Kommunalt huvudavtal

KHA 94. 1999

HÖK 24

HÖK 24 OFR AKV i lydelse 2024-04-01
Redogörelsetext HÖK 24 OFR AKV 

Allmänna Bestämmelser, AB

Allmänna bestämmelser, AB 24 i lydelse 2024-04-01

Bilagor till Allmänna Bestämmelser, AB

Bilaga U – Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Bilersättningsavtalet

Bilersättningsavtalet – BIA

Arbetsmiljöavtal

Avtal om samverkan och arbetsmiljö. 2017-09-17.

Pension och Försäkring

KAP-KL

AKAP-KL/AKAP-KR

PA-KFS 09

PFA (gammalt avtal)

Bruttopensionsavtal

Tjänstegrupplivförsäkring för arbetstagare hos kommuner och regioner TGL-KL

Omställning

Kompetens- och omställningsavtal, i lydelse 22-10-01

Redogörelsetext till KOM-KR i lydelse 2022-10-01

Ändringar i KOM-KR i lydelse 2022-10-01

Partsgemensam kommentar till KOM-KR i lydelse 2022-10-01

Överenskommelse Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KR gällande från 200501

Omställningsavtal – KOM-KL gällande från 161207 till 200431

Övrigt

Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och regioner AGF-KL

AFF/LAFF; Kollektivavtal om fackliga förtroendemän

Korrigering av preliminär lön

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.