Förhandlingsorganet OFR/S,P,O har idag, den 5 oktober, tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 2,2 procent. Avtalet är ettårigt och gäller från den 1 oktober.

 

test h2

test h3

  • test li
  • test

Andra fackliga parter inom statlig sektor är Saco-S och Seko.

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna. 

————————————————————————————-

5 oktober. Nytt avtal klart för 100 000 statligt anställda (OFR/S,P,Os pressmeddelande)

5 oktober. Nya avtal för statsanställda  (Arbetsgivarverkets pressmedddelande)

30 september.  Avtalet förlängs för statligt anställda

26 september. Tidplanen följs med åtta dagar kvar av de tidsbegränsade avtalen. (Arbetsgivarverket)

23 september. Samtliga försvarsfack i gemensamt uttalande: Försvarsmakten säger upp avtal och riskerar försvarets attraktionskraft.

19 augusti. Statlig sektor först ut med avsiktsförklaring om åtgärder mot stigande sjuktal (OFR/S,P Os pressmeddelande)

17 augusti. Statsanställda börjar förhandla (Arbetet)

22 juni. OFR/S,P,Os pressmeddelande

22 juni. OFR/S,P,Os yrkande

22 juni. Arbetsgivarverkets yrkanden

 

*OFR/S,P,O (OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

 

Dela i sociala medier: