Tjänstepensionen kanske inte är en bal på slottet, men…

Tjänstepensionen kan som rent informationsämne förvisso vara dötrist och långtråkig men för en nybliven pensionär visa sig vara alldeles, alldeles underbar. När det under arbetslivet för så många eftersträvade Målet med stort M börjar närma sig – den välförtjänta pensionen – framträder tjänstepensionen för många i ett annat och troligen mer förklarat ljus. Förhoppningsvis i både bildlig och bokstavlig bemärkelse. (mer…)

Det allmänna pensionssystemet behöver ingen riktålder!

Den som har följt debatten om pensionsåldrarna den senaste tiden, har säkert fått klart för sig att nästan alla folkvalda i riksdagen, tjänstemännen på social – och finansdepartementen, Pensionsmyndigheten och många journalister ser det som klokt och absolut nödvändigt att införa ett system med en s.k. riktålder i det allmänna pensionssystemet. Förslaget har remissbehandlats och i skrivande stund har den sista dagen för att lämna in synpunkter på förslagen i remissen precis passerats. Läs Svante Uhlins blogg. (mer…)

Hela livet måste räknas!

I vår blogg inför Tjänstepensionens dag lyfter vi denna gång den allmänna pensionen. Vår pensionsexpert Svante Uhlin reflekterar över den så kallade livsinkomstprincipen i det allmänna pensionssystemet.

En av de bärande principerna bakom den nya (ja, inte ny-ny, för att citera en reklamkampanj för ett känt chokladmärke från i somras) allmänna pensionen var att storleken på ålderspensionen i princip helt och hållet skulle följa av storleken på varje årslön i en persons arbetsliv. Den så kallade livsinkomstprincipen kom att ersätta den tidigare rådande så kallade inkomstbortfallsprincipen.

(mer…)

Det orangea kuvertet – nu ännu bättre!

Pensionsmyndigheten meddelar i ett pressmeddelande att den individuella prognosen över den framtida allmänna pensionen är borttagen i 2018 års version av det s.k. orangea kuvertet. Kvar blir en sammanställning över hur mycket som sammanlagt tjänats in till den allmänna pensionen samt ett beslut om den intjänade pensionsrätten under 2016. (mer…)

Pensions(o)vanor

Pensionsmyndighetens färska analys av bland annat de nya flexpensionslösningarna på tjänstepensionsområdet, Flexpension och delpension. En översikt inom de fyra stora avtalsområdena samt pressmeddelande från samma myndighet den 12 september, visar att statsmakterna oroar sig över att medborgarna kommer att behålla (o)vanan att gå i pension tidigare än vad myndigheten ser som önskvärt. (mer…)

Arbetslivet må vara ojämställt men tjänstepensionerna är det inte!

De fackliga tjänstepensionsavtalen är jämställda och inte alls ojämställda som Annika Hirvonen Falk (Mp) påstår i sin debattartikel på Dagens Arena. Att OFR skulle teckna tjänstepensionsavtal som missgynnar kvinnor är ett påstående som faller på sin egen orimlighet — det stämmer helt enkelt inte! (mer…)

Ålderspension Flex – ny pensionsförmån för unga i staten!

Du som är född 1988 eller senare, det vill säga är 28 år eller yngre 2016, och jobbar inom staten kommer att ha en ”extra påse” med pensionspengar som kan användas de sista åren före din pensionering. (mer…)

Se över efterlevandeskyddet för dina närmaste – men betala inte för mer än du behöver

För dig som arbetar i offentlig sektor kan – om du skulle avlida – det lagstadgade ekonomiska skyddet tillsammans med det skydd du har genom din anställning vara tillräckligt, – tjänstepension i form av efterlevandepension och eventuellt ett återbetalningsskydd i ditt ålderspensionssparande samt tjänstegrupplivförsäkring (TGL), men det gäller långt ifrån för alla.

(mer…)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Evalena Ödman

Förbundsjurist, dataskyddsombud

Lars Fresker

Ordförande

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert

Åsa Bjerkesjö

Kommunikatör/Administratör

Caroline Bexius

Kommunikatör