Fackliga förtroendevalda kan göra skillnad vad gäller upphandling

NU

Offentlig upphandling påverkar hur den offentliga verksamhetens utformas. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster för över 600 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela den offentliga sektorns utgifter. Det är i den offentliga verksamheten som vi hittar många av våra arbetsplatser för våra förtroendevalda inom OFR- och TCO-förbunden. (mer…)

Hållbart arbetsliv kräver hållbara vägar in i arbetslivet

Vid det här laget är vi ganska medvetna om problembilden; sjukskrivningarna i stressrelaterade diagnoser ökar. Problemet finns på hela arbetsmarknaden men snabbast växer det i offentlig sektor, bland yngre medarbetare och bland unga kvinnor. (mer…)

En spännande höst väntar!

Härligt att få komma igång igen med det viktiga fackliga arbetet efter sommarledigheten. Vi har en spännande höst framför oss fylld av både fackliga utmaningar och festligheter.

Under hösten kommer vi uppmärksamma att OFR fyller 20 år. OFR uppstod i sin nuvarande tappning 1995 när vi blev en modern uppdragsstyrd organisation med förbundens bästa för ögonen. Idag har vi 14 medlemsförbund som tillsammans samlar 560 000 medlemmar inom offentlig sektorn. Jubileet kommer att uppmärksammas på olika sätt, bland annat genom ett seminarium den 24 november på eftermiddagen. Anteckna datum, inbjudan kommer! (mer…)

Konstruktivt samtal med regeringen om ohälsan!

Idag träffade vi från OFR socialförsäkringsminister Annika Strandhäll, statssekreterare Therese Svanström och Johannes Danielsson, sakkunnig, för att diskutera åtgärder för att minska de ökande sjukskrivningarna. Dialogen förs inledningsvis och i huvudsak med oss på offentlig sektor där sjukskrivningarna ökar mest. Vi nickar igenkännande när vi får ta del av statistiken från Försäkringskassan, det är kvinnor som drabbas hårdast och de faktorer som är tydligast gemensamma är att de verkar i de människovårdande yrkena och inom offentlig sektor. Vi känner igen flera av våra medlemsgrupper; lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare, ja, listan kan göras lång. Det är också signifikant att det inte med samma tydlighet som förr är de äldre arbetstagarna som blir sjuka och försvinner ut från arbetsmarknaden, utan att det är kvinnor (utgör 2/3 av ökningen) mitt i livet, d.v.s. mellan 35 och 45 år som sjukskrivs, med olika former av psykisk ohälsa som främsta anledning vad gäller våra yrkesgrupper.

(mer…)

En exposé över 2014

2014 var ett spännande fackligt år. Fyra av OFRs medlemsförbund har haft kongress/förbundsmöte och antagit nya dokument om färdriktning mot framtiden. Två förbund har fått nya ordföranden; Lärarförbundet och Vision. Jag välkomnar Johanna Jaara Åstrand, som valdes till ordförande på Lärarförbundets kongress den 13 november, och Veronica Karlsson, som valdes till ordförande på det extra förbundsmöte som Vision höll den 17 november, till OFR-gemenskapen.

(mer…)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Evalena Ödman

Förbundsjurist, dataskyddsombud

Lars Fresker

Ordförande

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert

Åsa Bjerkesjö

Kommunikatör/Administratör

Caroline Bexius

Kommunikatör