fbpx

Den nya fattigpensionären – allmänpensionären!

Det finns en växande grupp på arbetsmarknaden som riskerar att bli en ny och tidigare okänd grupp – allmänpensionären! Allmänpensionären är inte det samma som det vi slarvigt kallar för fattigpensionärer. Med fattig pensionär avser man vanligtvis pensionärer som på grund av tidigare låga löner, deltidsarbete eller lång frånvaro från arbetsmarknaden har så pass låg pension att man har svårt att klara vardagen. Men den nya gruppen som växer sig allt starkare och blir fler framöver är, vad jag skulle vilja kalla för – allmänpensionären. (mer …)

21 nyheter i diskrimineringslagen som berör arbetslivet!

Från och med den 1 januari 2017 träder nya bestämmelser i kraft gällande arbetsgivarnas arbete med det förebyggande antidiskrimineringsarbetet, i lagtexten kallat för aktiva åtgärder. Det är inte direkt några mindre justeringar som ägt rum. Tvärtom så är dessa förändringar på många sätt mer genomgripande än de förändringar som inträffade 2009 när Sverige gick från fyra ombudsmän till en enda och tidigare fem diskrimineringsgrunder utvidgades till sju. (mer …)

Arbetslivet 4.0 – Det nya hotet – Slaget om kompetensutvecklingen

Den 11 april presenterade regeringens analysgrupp  Arbetet i framtiden sin slutrapport. Den här bloggen tar avstamp i en närliggande fråga – det livslånga lärandet. Populärt kallat – kompetensutveckling. (mer …)

Arbetslivet 4.0 – Det nya hotet – Att arbeta bland molnen

Två nya hot mot jobben och arbetslivet i Sverige tornar upp sig och hoten kommer inte utifrån, politiken eller från någon arbetsgivarorganisation. Nej, istället kommer det nya hotet inifrån oss själva och sättet som arbetet organiseras på.  (mer …)

”Business as usual” eller “time for change”?

I en debattartikel i DN från 1 februari, redogör arbetsmarknadsminister Ylva Johansson för regeringens nya strategi för hur man ska få ned antalet dödsfall, arbetsolyckor och arbetsrelaterade sjukskrivningar i arbetslivet. Enligt debattartikeln har till exempel antalet anmälningar om arbetssjukdom ökat med 70 procent sedan 2010 samtidigt som det i snitt sker en dödsolycka i veckan på svenska arbetsplatser. Det är ingen hemlighet att det är kvinnodominerade yrken som främst drabbas av en dåligt organiserad arbetsmiljö, med ständig underbemanning, stort ansvarstaganden, psykosocialt mycket krävande dilemman att hantera och oftast utan möjlighet till (mer …)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Lars Fresker

Ordförande

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Caroline Bexius

Kommunikatör

Åsa Bjerkesjö

Kommunikatör/Administratör

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert

Evalena Ödman

Förbundsjurist, dataskyddsombud

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.