Äldre blir allt yngre – allt fler kan och vill arbeta längre!

Det är Delegationen för senior arbetskrafts titel på det betänkande som i förra veckan blev klart. Smart titel, sammanfattar vad det handlar om i en enda mening. Delegationen som letts av erfarne Anders Ferbe, är nu klara med sitt arbete. Det har inte legats på latsidan i denna grupp, flera seniora har jobbat hårt och ihärdigt, det går inte att undvika att bli imponerad av 23 underlagsrapporter på dryga två år som nu utmynnar i detta betänkande. Någon som fortfarande betvivlar senioras bidrag till arbetslivet? (mer…)

Satsa på omställning och utbildning till vård, omsorg och skola

Vårändringsbudgeten år 2020 är naturligtvis lika speciell som hela denna vår är. Trygghet och omställning är en av rubrikerna och posterna i budgeten. Kompetensutveckling, vidareutbildning och livslångt lärande har alltid varit viktigt men i dessa tider är omställning avgörande för hur många ska komma vidare. I vissa branscher blir ett stort antal människor varslade och uppsagda, (mer…)

Hållbara medarbetare?

Läser med intresse Dagens Samhälle 14 mars Så kan kommuner handla hållbart och noterar att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är på gång med att ge ut nya råd för mer hållbar upphandling.

Kommunerna är kraftfulla aktörer inom upphandling och i sektorn upphandlas för 300 miljarder kronor per år. Det betyder stor påverkan på de varor och tjänster som köps och i förlängningen på de som erbjuds. (mer…)

Kollektivavtalsförsäkringar – pengar att hämta!

ISF, Inspektionen för socialförsäkringen, kom under våren ut med rapporten ” Försäkrad men utan ersättning” (2018:7) vilken visar på ett stort underutnyttjande av våra kollektivavtalade försäkringar inom offentlig sektor. En mycket intressant och samtidigt upprörande läsning. (mer…)

Låt de unga behålla sin premiepension!

Med senaste tidens skandaler i samband med premiepensionsplaceringar hos Falcon och Allra där åtskilliga miljoner har försvunnit för pensionsspararna ser nu regeringen behov av att se över premiepensionssystemet. Det är givetvis helt oacceptabelt att bolag agerar oetiskt gentemot pensionsspararna, som i sin tur förväntar sig göra sin framtid guldkantad med dessa pengar. Utan tvivel måste något göras för att styra upp marknaden. (mer…)

Mot en jämställd arbetsskadeförsäkring – äntligen!

Arbetsskaderegleringen i socialförsäkringsbalken har sedan lång tid tillbaks varit i behov av översyn då arbetslivet och därmed de skador vi får förändrats. Regleringen avseende arbetsskador har rötter från 1900-talets början där plötsliga, inte sällan allvarliga, olycksfall var vanliga. Arbetet för en säker arbetsmiljö var inte utvecklat och behovet av ekonomiskt skydd för arbetarna vid en allvarlig skada var uppenbar. (mer…)

Christer Romilson gästbloggar | OFRs ordförande 2002 – 2013

OFR 20 år

Det är nu 20 år sedan förhandlingskartellen TCO-OF ombildades till Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR), frigjorde sig från centralorganisationerna och öppnade för både TCO- och Saco-förbund att bli medlemmar. Det var ett beslut av historisk betydelse.

(mer…)

JA-delegationens arbete klart – en betraktelse

 

JA-delegationens arbete klart – en betraktelse

Igår höll Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, den så kallade JA-delegationen, seminarium i samband med överlämnande av sitt slutbetänkande till arbetsmarknads-minister Ylva Johansson. Sommarens första riktigt fina dag fyllde rummet med förväntansfulla parter, arbetsgivare, journalister och övriga intresserade för att ta del av idéerna i betänkandet med det anspråksfulla namnet Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv (SOU 2015:50).

(mer…)

Nu krävs idéer och verktyg för att stävja ohälsan

Sjukskrivningstalen ökar på ett högst oroande sätt. Hur fort den negativa utvecklingen sker kan tydligast visas genom att kostnaderna för sjukpenning och rehabilitering har ökat med 55 procent sedan 2010 och att om inget görs för att bryta trenden kommer kostnaden inom 4 år totalt sett uppgå till oerhörda 47 miljarder kronor, enligt analys av Försäkringskassan. Det är kvinnor som står för den största ökningen.

(mer…)

OM BLOGGEN

Våra bloggare

Cecilia Curtelius Larsson

Pensions- & försäkringsexpert

Erik Hallsenius

Arbetsmiljöexpert

Eva Fagerberg

Kanslichef / 1a ombudsman

Evalena Ödman

Förbundsjurist, dataskyddsombud

Lars Fresker

Ordförande

Svante Uhlin

Pensions- & försäkringsexpert

Åsa Bjerkesjö

Kommunikatör/Administratör

Caroline Bexius

Kommunikatör