fbpx

För helhetens skull är det bra om du känner till även andra delar av dina anställningsförmåner som kan ge ekonomiskt stöd till dina efterlevande.

TGL-KL (tjänstegrupplivförsäkring, kommun och region)

Du har genom din anställning automatiskt en tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) som bekostas av arbetsgivaren. Undantag finns om du vid anställningens början var långtidssjuk mer än 50 % och du inte tillfrisknar, men då kan du å andra sidan ha kvar motsvarande skydd i den anställning du lämnat (så kallat efterskydd).

Ersättningens storlek beror på din sysselsättningsgrad och ålder vid dödsfallet. Ersättningen består av grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp. I mycket korta ordalag kan TGL-KL ge ett engångsbelopp som år 2024 maximalt är 343 800 kr till efterlevande vuxen eller arvsberättigat barn över 20 års ålder. Du kan själv avgöra vem som ska vara förmånstagare genom att skriva ett förmånstagarförordnande. Arvsberättigade barn under 20 års ålder får engångsbelopp på maximalt 114 600 kr/barn. Begravningskostnader ersätts med 28 650 kr. KPA Pension hanterar utbetalning av ersättningen.


Återbetalningsskydd kopplad till din avgiftsbestämda tjänstepension

Därutöver har du möjlighet att själv bestämma om du vill ha ett så kallat återbetalningsskydd för de premier som din arbetsgivare betalar till din tjänstepension och som du själv väljer placering för. Om du inte gjort något val av placering finns kapitalet i en traditionell tjänstepensionsförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pension. Med ett återbetalningsskydd får din familj ditt intjänade pensionskapital om du avlider, men din pension kan bli något lägre.

Återbetalningsskydd

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.