Nu är anmälan öppen till Gilla Jobbet hösten 2020

Just nu gäller ett förbud mot evenemang med över 50 personer och ingen vet hur det kommer se ut i höst. Vi bakom Gilla Jobbet tror att det är bra att ha något positivt att se fram emot och vi hoppas att spridningen av coronaviruset/COVID-19 kommer att ha avstannat så pass mycket att vi tryggt kan genomföra en konferens.

Därför vill vi berätta för dig att Gilla Jobbet genomförs i Umeå den 7 oktober och i Växjö den 3 november. Dessutom direktsänds den 3 november på nätet.

Anmäl dig här redan nu!

Gilla Jobbet – arbetsmarknadens parter samverkar för bättre arbetsmiljö

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på̊ landets arbetsplatser. Det är en mötesplats där forskare och praktiker inspirerar till ett gott arbetsliv och skapar engagemang i arbetsmiljöfrågor.

Gilla Jobbet arrangeras av AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv tillsammans med arbetsgivarorganisationer och fack inom den privata sektorn samt kommun- och regionsektorn.

Gilla Jobbet genomförs kostnadsfritt för deltagarna men med en s.k. no-show avgift om 500 kr.

Om Gilla Jobbet

Gilla Jobbet startades av arbetsmarknadens parter 2011 eftersom det saknades en gemensam arena där arbetsmiljöfrågan kunde lyftas. Att satsa på arbetsmiljö är inget nytt, det har arbetsmarknadens parter gjort genom sina bolag AFA Försäkring, Prevent och Suntarbetsliv sedan decennier tillbaka. Det som är unikt med Gilla Jobbet är att alla organisationer är med i projektet – detta för att sätta fokus på och höja prioriteringen av arbetsmiljöfrågan.

En viktig del i Gilla Jobbets uppdrag är att bidra till att omsätta forskningsresultat till praktisk tillämpning och ge stöd och verktyg till målgrupperna så de kan tillämpa kunskapen på arbetsplatsen.

Här kan du se filmer och annat material från tidigare konferenser: Filmer på Gilla jobbets hemsida|Filmer på YouTube|Föredragsmaterial