Nu är anmälan öppen till Gilla Jobbet 2020

Gilla Jobbet som är arbetsmarknadens parters, inom det kommunala området, unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Nu i vår åker Gilla Jobbet ut på turné i landet.

Följande platser ska besökas:

  • 10 mars Malmö
  • 12 mars Göteborg
  • 17 mars Sundsvall
  • 19 mars Luleå
  • 24 mars Växjö
  • 2 april Karlstad

Anmäl dig här!

En viktig del i Gilla Jobbets uppdrag är att bidra till att omsätta forskningsresultat och annan expertkunskap till praktisk tillämpning och ge stöd och verktyg till de som på olika sätt arbetar med arbetsmiljö så att de kan använda kunskapen på sin arbetsplats. Då kommer kunskapen till praktisk nytta.

Här kan du se filmer och annat material från konferensen i Stockholm i höstas: Filmer på Gilla jobbets hemsida|Filmer på YouTube|Föredragsmaterial