fbpx

AKAP-KR

Avtalstryck

AKAP-KR i lydelse fr.o.m. 2023-01-01, tryckt i april 2024

Avtal

2023-10-24 Överenskommelse om Familjeskydd i AKAP-KR

2023-10-18 Överenskommelse om ändringar avseende särskild avtalspension i AKAP-KR och AKAP-KL

2022-12-14 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KR och KAP-KL

2022-10-31 Överenskommelse om ändringar i och tillägg med anledning av Särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänsten

2021-12-17 & 2022-03-22 Överenskommelse om ändringar och tillägg i AKAP-KR

2020-04-23 Överenskommelse om vissa ändringar i AKAP-KL bilaga 8 Familjeskydd

2020-03-12 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor

2019-12-06 Överenskommelse om vissa ändringar i AKAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv

2019-03-21 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 anslutningsvillkor mm

2018-05-21 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL p.g.a. GDPR

2017-12-18 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av familjeskydd m.m.

2017-04-27 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av kvartalsförmedling samt förändrade anslutningsvillkor m.m.

2013-12-17 Ändringar i Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL)

2013-12-17 Överenskommelse om pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL)

2013-10-04 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL)

Rekommendation – arbetstagare med flera samtidiga deltidsanställningar

Rekommendation – flera deltider

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.