fbpx

AKAP-KL – för födda 1986 eller senare

Den 1 januari 2014 trädde det nya pensionsavtalet, AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) i kraft för födda 1986 eller senare. Avtalet är ett av arbetsmarknadens bästa avgiftsbestämda tjänstepensionsavtal. Bland annat innebär avtalet ett pensionsintjänande som följer livsinkomstprincipen i kombination med stor trygghet. AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) berör alla kommun- och regionanställda som är födda 1986 eller senare. AKAP-KL ersätter pensionsavtalet KAP-KL för denna grupp. Personer födda innan dess fortsätter att omfattas av KAP-KL.

 

Avtalstryck AKAP-KL

Broschyr AKAP-KL

OFRs faktablad

Läs mer om AKAP-KL

ul-li-bla_10x10 FAQ

ul-li-bla_10x10 Här kan du läsa om KAP-KL

 

Avtal

2021-12-17 Överenskommelse om ändringar och tillägg i AKAP-KR

2020-04-23 Överenskommelse om vissa ändringar i AKAP-KL bilaga 8 Familjeskydd

2020-03-12 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 Anslutningsvillkor

2019-12-06 Överenskommelse om vissa ändringar i AKAP-KL med anledning av förlängt arbetsliv

2019-03-21 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL bilaga 7 anslutningsvillkor mm

2018-05-21 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL p.g.a. GDPR

2017-12-18 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av familjeskydd m.m.

2017-04-27 Överenskommelse om ändringar i AKAP-KL med anledning av införande av kvartalsförmedling samt förändrade anslutningsvillkor m.m.

2013-12-17 Ändringar i Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL)

2013-12-17 Överenskommelse om pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KL)

2013-10-04 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL)

 

Rekommendation – arbetstagare med flera samtidiga deltidsanställningar

Rekommendation – flera deltider

 

 

Dela i sociala medier: