fbpx

1 .Vilka omfattas av det nya avtalet?

De som är födda 1986 eller senare och anställda i kommun och region omfattas av det nya avtalet AKAP-KL. Även anställda i företag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen Sobona omfattas.

2. Varför har ni förhandlat om pensionsavtalet?

SKR sade upp KAP-KL med de fackliga organisationerna i september 2012 eftersom de eftersträvade ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. För personer födda 1985 och tidigare gäller alltjämt tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

3. Vad skiljer det nya avtalet från det gamla?

Avtalet är konstruerat för att hålla långsiktigt och möjliggöra en rörlighet på arbetsmarknaden både inom och utanför avtalsområdet. Samtidigt finns en trygghet kvar med betalning av pensionspremien vid t.ex. sjukdom och föräldraledighet. AKAP-KL är ett helt avgiftsbestämt system. KAP-KL är ett sk. förmånsbestämt system för inkomster över 7, 5 IBB (inkomstbasbelopp.

4. Vad innehåller pensionsavtalet?

AKAP-KL innehåller tre olika delar;
Avgiftsbestämd ålderspension
Överenskommelse om särskild avtalspension
Efterlevandeskydd för vuxna och barn

5. Vad menas med att det nya avtalet är flexibelt?

I AKAP-KL finns t.ex. en möjlighet att ha flera deltidsanställningar utan att den med högre inkomst förlorat pensionsavsättning. Det finns även möjlighet till högre premier t.ex. vid nyrekrytering.

6. Vad är avgiftsbestämd pension?

En avgiftsbestämd pension innebär att premierna beräknas i procent av den pensionsgrundande lönen. Premierna placeras antingen i enlighet ´med arbetstagarens individuella val av försäkring eller i en traditionell livförsäkring i  KPA. Den avgiftsbestämda ålderspensionen storlek vid pensionstillfället beror på hur mycket premier som betalas samt på hur dessa pengar förräntas.

7. Vad är pensionspremie

Pensionspremie är helt enkelt det belopp i kronor som någon sparar i en pensionsförsäkring. Sparandet kan vara privat eller betalas av en arbetsgivare med stöd av ett kollektivavtal eller en enskild överenskommelse (tjänstepension). Premien kan antingen vara beräknad med utgångspunkt i en förmånsbestämd pension eller i en avgiftsbestämd pension.

I AKAP-KL betalar arbetsgivaren 4,5 procent i pensionspremie på lön som understiger 7,5 IBB (35 375 kr/mån) och 30 procent på lönedelar mellan 75 IBB upp till 30 IBB (141 500 kr/mån).

8. När tjänar jag in min pension?

Från det du börjar arbeta till dess du slutar din anställning. Även under ledighet som tex. vid sjukdom och föräldraledighet tjänar du in till din pension.

9. Hur går det till när jag placerar min pensionspremie?

Du bestämmer själv hur pensionspremierna ska förvaltas. Du kan välja mellan ett antal valbara försäkringsbolag som erbjuder traditionell livförsäkring eller fondförsäkring. Bolag som har valt att vara ett valbart alternativ inom AKAP-KL har förbundit sig att bl.a. hålla låga avgifter för att du som anställd ska få så mycket som möjligt kvar i pension.

Pensionspremien betalas in fyra gånger per år till den försäkring du valt. Gör du inget val kommer dina pensionspengar att placeras i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pensionsförsäkring.

10. Om jag byter arbetsgivare, får jag min pensionspremie med mig?

Den pensionspremie som arbetsgivaren betalat in följer dig hela livet. Den påverkas inte av att du byter arbetsgivare.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.