fbpx

AID är reviderat

Det partsgemensamma klassificeringssystemet för gruppering av arbetsuppgifter, Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är reviderat. Efter en längre tids översynsarbete i den partsgemensamma statistikkommitteén kan nu ett uppdaterat AID lanseras. Nya etiketter har tillkommit, några etiketter har strukits och många etiketter har fått nya eller förändrade benämningar och/eller beskrivningar.

AID utgör grunden för den partsgemensamma lönestatistiken, vars främsta syfte är att förse parterna med ett gemensamt underlag till centrala och lokala förhandlingar.

Översynen har syftat till att fånga upp förändringar i arbetsuppgifter som har skett sedan AID infördes 2008 för att systemet ska beskriva verkligheten bättre.

AID är partsgemensamt, vilket innebär att förändringar i systemet arbetas fram i den partsgemensamma statistikkommittén bestående av representanter från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta, Svenska Kommunalarbetarförbundet, Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) och AkademikerAlliansen.

Reviderad AID kommer att användas första gången vid insamlingen av novemberstatistik 2018. Redovisning av lönestatistik med reviderad AID kommer att ske under våren 2019.

checkmark-xxl-50x50Partsgemensamt följebrev

checkmark-xxl-50x50Etikettlista med synliga förändringar

checkmark-xxl-50x50Etikettlista

Läs mer

 

 

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.