fbpx

Afa ger pengar till forskning om förbättrad arbetsmiljö för chefer inom äldreomsorgen

En chef som mår bra är en bättre chef. Hur kan deras arbetsmiljö förbättras? För att ta reda på det anslår Afa 4 427 000 kronor till Christofer Rydenfält, Lunds tekniska högskola, som ska ta reda på hur arbetsmiljön för chefer i kommunal äldreomsorg kan förbättras.

Bakgrunden är att undersköterskor, sjuksköterskor och vårdbiträden i den kommunala äldreomsorgen oftare är långtidssjukskrivna än andra i arbetslivet. Det är dessutom svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Det gäller även cheferna, som också har hög personalomsättning och höga sjuktal. Om chefen mår bra och orkar mer kommer det även andra anställda till del så att de också mår bättre.

Christer Rydenfälts tvärdisciplinära forskargrupp ska undersöka äldreomsorgschefernas arbetsmiljö utifrån deras egna beskrivningar. Tillsammans med ett antal chefer tar de fram förslag på förbättringar av deras arbetsmiljö – och därmed för hela arbetsmiljön i äldreomsorgen.

Projektet pågår till 1 juni 2026.

Ett annat projekt med koppling till äldreomsorgen innebär forskning om betydelsen av job crafting för kompetensutveckling och förbättrad arbetsmiljö i kommunal vård och omsorgsverksamhet.

Martin Geisler, FoU-enheten i Sörmland, tilldelas 2 538 000 kronor för att undersöka hur kompetensutveckling i äldreomsorgen kan stärka medarbetarnas förmåga att hantera och utveckla sitt arbete samt hur den förmågan påverkar arbetsmiljö, välbefinnande och kvalitet på vård och omsorg.

Bakgrunden är just svårigheterna att rekrytera till äldreomsorgen. Detta skapar en ansträngd arbetssituation för de anställda. Projektet undersöker hur kompetensutvecklingsinsatser i äldreomsorgen bidrar till att medarbetarna tänker, känner och gör annorlunda i sitt arbete samt hur det förändrade beteendet och tankesättet är kopplat till välbefinnande, trivsel och kvalitet i verksamheten. Studien görs på medarbetare, chefer och arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg där det pågår kompetensutveckling enligt en särskild modell.

Afa Försäkring anslår varje år pengar till forskning för att förbättra arbetsmiljön. I år har de beviljat stöd till tio olika projekt, varav ett av dem är forskning om arbetsmiljön för chefer i kommunal arbetsmiljö.

Andra områden som får anslag är t ex forskning om alternativ till giftiga lösningsmedel och risker med nya nanomaterial. Sammanlagt beviljas 33 938 000 kronor av Afa Försäkring i årets förstaanslagsomgång.

Hela pressmeddelandet med alla projekt

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.