fbpx

Afa För­säkring utlyser ett nytt FoU-program – om friskfaktorer på organisatorisk nivå

Afa För­säkring utlyser ett tre-årigt FoU-program om friskfaktorer med fokus på den organisatoriska nivån. Programmet är en del av en satsning där parterna i kommun- och regionsektorn har enats om en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser. FoU-programmet omfattar 40 miljoner kronor och startar i juni 2024.

– Kommuner och regioner ser att ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete är viktigt för att möta de framtida utmaningar som man står inför. För att möta de utmaningarna behövs mer kunskap och forskning, säger Ulrika Hektor, chef på Afa Försäkrings FoU-avdelning i ett pressmeddelande från Afa Försäkring.

Utlysningen riktar sig till forskare verksamma vid svenska universitet och högskolor, forskningsinstitut och universitetssjukhus. Särskilt intressant är det med forskning som undersöker samverkan mellan de komplexa faktorer som påverkar arbetsmiljö utifrån organisatoriska förutsättningar för att öka kunskapen om och tillämpningen av friskfaktorer. .

Målgrupperna för forskningsprojekten ska vara arbetsplatser i kommuner och regioner samt kommunalt ägda företag. Man ser gärna att projekten är tvärvetenskapliga.

Läs mer om utlysningen här!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.