fbpx

Afa Försäkring ger 14 miljoner till forskning inom arbetsmiljö och hälsa

Barnmorskors arbetsmiljö och hälsa, lärares föräldrakontakter och förebyggande av vibrationsskador. Det är ämnena för tre av de fem forskningsprojekt som beviljats sammanlagt 13 641 000 kronor av Afa Försäkring. 

De fem projekten är:

Varför lämnar barnmorskor sitt arbete?

Anna Dencker, vid Göteborgs universitet, tilldelas 3 153 000 kronor för att undersöka samband mellan arbetsmiljöfaktorer och barnmorskors hälsa, välbefinnande och beslut att lämna yrket. Projektet pågår till januari 2026.

Lärares gränslösa föräldrakontakter – hur en arbetsmiljörisk i lärares arbete kan hanteras och avgränsas.

Med skolans avreglering och dagens digitala kommunikation har föräldrars krav ökat på att lärare ska engagera sig i deras barn och finnas tillgängliga även efter arbetstid. Eva Klope, vid Linnéuniversitetet, tilldelas 3 531 000 kronor för att undersöka krav och förutsättningar kopplade till lärares kontakter med elevers föräldrar. Projektet pågår till december 2025.

Guide till förebyggande av vibrationsskador genom effektivare återkoppling från medicinska kontroller baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska anställda som exponeras för hand-arm-vibrationer som kan vara skadliga erbjudas medicinsk kontroll. Tohr Nilsson, vid Region Västernorrland, tilldelas 1 589 000 kronor för att sammanställa vetenskaplig och erfarenhetsbaserad kunskap om återkoppling av hälsodata i arbetslivet och för att i samarbete med myndigheter, fackförbund, arbetsgivare och universitet utveckla en guide för hur återkopplingen bör göras. Projektet pågår till december 2023.

Från cell- och flexkontor till hybridkontor: hur påverkas arbetsmiljö, hälsa och produktivitet?

Efter det ökade distansarbetet under pandemin försöker många arbetsgivare nu hitta hybrida lösningar där de anställda kan fördela arbetstiden mellan arbetsplatsen och hemmet. Viktoria Wahlström, vid Umeå universitet, tilldelas 3 988 000 kronor för att i en uppföljande studie av övergången till aktivitetsbaserade kontor i Örnsköldsviks kommun undersöka hur införandet av hybrida arbetssätt har påverkat arbetsmiljö, hälsa och produktivitet för tjänstemän i kommunen. Projektet pågår till april 2026.

Kontaktallergi av acceleratorfria skyddshandskar inom sjukvård – identifiera och förstå allergiframkallande ämnen.

Acceleratorer är kemiska ämnen som används till exempel vid tillverkning av latexhandskar som kan vara allergiframkallande. För att undvika handeksem använder man i allt fler branscher i stället så kallade acceleratorfria skyddshandskar. De senaste årens ökning av eksem i olika yrken tyder på att även denna typ av handskar kan orsaka kontaktallergi. Kathrin Zeller, vid Lunds tekniska högskola, tilldelas 1 380 000 kronor för att undersöka förekomsten av allergener i acceleratorfria skyddshandskar och mekanismerna bakom utveckling av allergi mot dessa ämnen. Projektet pågår till december 2025.

 

Läs mer om de olika forskningsstudierna.

 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.