fbpx

AFA försäkring erbjuder stöd till rehabilitering inom kommun- och regionsektorn

Mycket pekar på att tjänsten hos AFA försäkring skulle kunna utnyttjas mer, och våra medlemmar på så sätt skulle kunna få bättre stöd än de många gånger får idag. Ett aktuellt område är rehab efter Covid-19, något som kan förbättras med olika typer av samtalsstöd. Nu, under pågående pandemi, utökar AFA stödet och inkluderar digitalt samtalsstöd i satsningen. Läs mer på AFAs webbplats.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.