fbpx

Magnus Konradsson, ordförande för Reservofficerarna, varmt välkommen till OFR-familjen, vad fick er att söka er hit?
Det kändes naturligt att söka sig till den organisation som samlar all militär personal i Sverige.

 


Din förväntan på OFR-samarbetet?
Förväntningarna är höga och vi vill få ut mycket av samarbetet – från lokalavdelningar hela vägen upp till förhandlingskartellen. Vi vill såklart även bidra med vår kompetens och kunnande på området.


Vad ser du som den viktigaste frågan att driva just nu?
Att få ett fungerande kollektivavtal för reservofficerarna.


För er, Reservofficerarna, vad är mest angeläget för er framåt?
När reservofficerssystemet nu på bred front är på väg tillbaka är det viktigt att systemet fungerar väl. Villkor, förmåner och rättigheter ska vara tydliga och attraktiva. Vi jobbar också mycket för att exempelvis avrostningskurser för äldre reservofficerare ska komma igång.


Hur kommer det att gå i avtalsrörelsen?
Det ser positivt ut. Givet att förhandlingarna om Villkorsavtalet föll väl ut, så tror jag att vi från vår sida kan gå in i avtalsrörelsen med stor tillförsikt. Båda parter har visat på en stark vilja att komma överens.

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.