Ny lathund: Hur du hanterar kränkande särbehandling – om stöd, utredning och åtgärder

Mobbning, trakasserier, utfrysning…
– Om du utsätts för negativa handlingar som gör att du riskerar ohälsa eller ställs utanför arbetsgemenskapen så är du utsatt för kränkande särbehandling.

OFR har i samarbete med förbunden tagit fram en lathund riktad till den som utsätts för kränkande särbehandling i arbetslivet. Den kan också användas som stöd för förtroendevalda, skyddsombud och fackförbund, som har en viktig uppgift i att se till att den drabbade Läs mer Ny lathund: Hur du hanterar kränkande särbehandling – om stöd, utredning och åtgärder

Tillfälliga nyheter på omställningsområdet

Regeringen har meddelat att vissa tillfälliga förändringar kommer att införas i arbetslöshetsförsäkringen. Bland annat höjs ersättningsnivåerna, både för den som har varit medlem tillräckligt länge för att kvalificera sig för den inkomstrelaterade ersättningen och för grundbeloppet. Kvalifikationstiderna för den inkomstrelaterade ersättningen förkortas också tillfälligt. Vidare Läs mer Tillfälliga nyheter på omställningsområdet

Hur påverkas min pension av den ekonomiska krisen med anledning av coronaviruset?

Många undrar vad som händer med pensionerna när börserna sjunker och det ekonomiska läget ser minst sagt dystert ut. OFR kan lika lite som någon annan ge ett bra svar på det. Utvecklingen framöver beror inte minst på hur långvarig krisen blir och hur snabbt Läs mer Hur påverkas min pension av den ekonomiska krisen med anledning av coronaviruset?