Debattartikel – Se upp för krångliga krav för utvecklingstid!

Utvecklingstiden kan rätt utformad göra skillnad på den svenska arbetsmarknaden och utveckla välfärden. En stor utmaning inom den offentliga sektorn är kompetensförsörjningen. Rätt stödform vid vidareutbildning och kompetensutveckling bidrar till att lösa upp knutarna i jobbkedjan och samtidigt ge människan möjligheten att förverkliga sig själv och nå goda och trygga villkor. Läs OFRs ordförande Lars Fresker artikel i SvD

Studiehandledning – diskrimineringslagstiftningen

Vi har tagit fram en studiehandledning till våra två handböcker om diskrimineringslagen – Vad är diskriminering? En facklig handbok och Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok.  Studiehandledningen är tänkt som ett stöd för dig som håller i utbildningar om diskriminering och är uppbyggd kring ett antal teman som speglar återkommande utmaningar och problem på en arbetsplats; Rekrytering och utbildning, Lönediskriminering och lönekartläggning, Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt Tillsyn, tvister och sanktioner.

Läs mer Studiehandledning – diskrimineringslagstiftningen

Offentlig sektors styrning – stora risker med låtsaseffektiviseringar!

Om vi inte ändrar förhållningssätt i styrningen av välfärden, så står vi inför risken att fler och fler av välfärdens medarbetare tappar tilliten till de organisationer som de jobbar i. Som styrningen nu fungerar hyvlar den successivt bort ett par av de kanske viktigaste friskfaktorerna i arbetet: Läs mer Offentlig sektors styrning – stora risker med låtsaseffektiviseringar!