fbpx

Yttrande över betänkandet – En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022

OFR avstyrker de flesta av förslagen då utredningen föreslår en tillbakagång till ett regelverk som inte fungerade! En återgång till det gamla regelverket skulle bl.a. försämra möjligheterna till rehabilitering för personer som är sjukskrivna för psykisk ohälsa. Det skulle särskilt drabba kvinnor i offentlig sektor!

Läs mer Yttrande över betänkandet – En utvärdering av förändringar i sjukförsäkringens regelverk under 2021 och 2022

OFRs yttrande på Arbetsmiljöverkets och Myndigheten för arbetsmiljökunskap (MYNAK)s redovisning av uppdraget att lämna förslag om organisationsförändring

OFR delar den utgångspunkt som regeringen ger uttryck för i remissmissivet, att ”de uppgifter som myndigheterna har för närvarande ska vara oförändrade, och att genomförandet ska ske så att uppgifterna utförs med bibehållen effektivitet och kvalitet” och menar att det inte är självklart (om än möjligt) att detta mål bäst nås inom ramen för en sammanslagning. OFRs arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius har i samarbete med OFRs medlemsförbund berett yttrandet och OFRs ordförande Lars Fresker har fastställt det innan det i förra veckan sändes in. Läs yttrandet här!

40 miljoner till forskning om friskfaktorer inom kommuner, regioner och kommunala företag. Nio nya forskningsprojekt utsedda!

Nu är forskningsprojekten utsedda som får 40 miljoner kronor under en treårsperiod med start juni 2024! Frågeställningen är: Vad är det som främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Och det ska de nio forskningsprojekten forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Programmet är en del av en satsning där parterna i kommun- och regionsektorn har enats om en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser. Det genomförs i syfte att bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser.  De nio projekten är:

Läs mer 40 miljoner till forskning om friskfaktorer inom kommuner, regioner och kommunala företag. Nio nya forskningsprojekt utsedda!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.