fbpx

Yttrande över Övergångsrestriktioner – ökat förtroende för offentlig verksamhet

OFR har sänt in yttrande där vi skriver att det är angeläget att förhindra intressekonflikter för att bibehålla förtroendet för offentlig verksamhet. Förslagen i utredningen innebär stora försämringar för förbundens medlemmar och bidrar inte till attraktiva arbetsplatser utan försämrar möjligheten till rörlighet mellan offentlig och privat sektor. Om restriktioner införs finns en risk att nyckelpersoner väljer bort anställning i offentlig sektor! Läs hela vårt yttrande här!

Remissvar på regelförändringar avseende omställningsstudiestödet (OSS) från CSN

OFR tillstyrker förslagen i avsnitt 4 i CSNs promemoria om regelförändringar kring OSS i sin helhet. Vår analys är att förslagen vare sig påverkar syfte eller innebörd med OSS och inte har någon inverkan på omställningsavtalen i offentlig sektor. Men de kommer att underlätta och möjliggöra viss automatisering av handläggningen på CSN, vilket är mycket välkommet då nuvarande situation för denna viktiga arbetsmarknadsreform är såväl ohållbar som oacceptabel. Läs hela vårt remissvar!

Utredning lämnar förslag om att stärka skyddet för offentliganställda 

Utredningen om åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet har överlämnat sitt betänkande till justitieminister Gunnar Strömmer. I betänkandet föreslås bland annat skärpta maxstraff för våld eller hot mot tjänsteman. Dessutom ska förolämpning mot tjänsteman införs som ett nytt brott.  

Läs mer Utredning lämnar förslag om att stärka skyddet för offentliganställda 

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 566 000 medlemmar inom offentlig sektor.