fbpx

40 miljoner till forskning om friskfaktorer inom kommuner, regioner och kommunala företag. Nio nya forskningsprojekt utsedda!

Nu är forskningsprojekten utsedda som får 40 miljoner kronor under en treårsperiod med start juni 2024! Frågeställningen är: Vad är det som främjar friskfaktorer på en organisatorisk nivå? Och det ska de nio forskningsprojekten forska om i det nya FoU-programmet Friskfaktorer – inom kommuner, regioner och kommunala företag. Programmet är en del av en satsning där parterna i kommun- och regionsektorn har enats om en avsiktsförklaring för friska arbetsplatser. Det genomförs i syfte att bidra till långsiktigt friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser.  De nio projekten är:

Läs mer 40 miljoner till forskning om friskfaktorer inom kommuner, regioner och kommunala företag. Nio nya forskningsprojekt utsedda!

Yttrande över Karenstak och högriskskydd

OFR har nu lämnat sitt yttrande på promemorian Karenstak och högriskskydd – en översyn av karensavdraget och förslag på utökade undantag (Ds 2023:33) till Socialdepartementet. Vi har bland annat svarat att karensavdraget som företeelse av rättviseskäl har spelat ut sin roll i och med det förändrade arbetslivet. Ta gärna del av yttrandet här!

Dags för årets stora skattfest!

En dag denna vecka planerar jag att ha slips på mig – något som verkligen inte händer ofta. Det är inte på det studentikost borgerliga Valborg då halva gänget festar medan den andra halvan målar plakat, inte heller på arbetarrörelsens första maj då andra halvan visar upp sina plakat medan första halvan vårdar sig efter kvällen innan.  

På tredje dagen är vi alla uppståndna igen – och det är en viktig dag. Andra maj är sista dagen att lämna in deklarationen. Då, senast, ska vi alla redovisa de ekonomiska frukterna av vårt arbete och sätta av den del som vi sedan tillsammans använder för det gemensamma bästa. För mig är detta något otroligt fint – att vi lyckas samla resurser och komma överens om hur de ska användas. Att redovisa sina åsikter om hur vi ska forma offentlig sektor är viktigt, men det väger ganska lätt i förhållande till att, efter förmåga, bidra med frukterna av arbetet för att detta ska vara möjligt. På valdagen har jag kavaj, men på deklarationsdagen snäpper jag upp lite till och lägger till slipsen.   Läs mer Dags för årets stora skattfest!

Våra medlemsförbund

OFR består av tretton förbund som tillsammans representerar drygt 573 000 medlemmar inom offentlig sektor.