Klart med kommuner och regioners nya omställningsavtal

Från och med den 1 oktober 2022 gäller ett nytt omställningsavtal KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal) för samtliga medlemmar i OFR-förbund i kommuner och regioner. Hösten 2022 kommer det också vara möjligt att för första gången söka det av riksdagen beslutade omställningsstudiestödet. Läs mer Klart med kommuner och regioners nya omställningsavtal

Lär dig mer om den offentliga sektorn – vi har uppdaterat vår branschfakta!

OFRs Branschfakta samlar vi statistik om de anställda inom den offentliga sektorn. Här hittar du uppgifter om löner, utbildningsnivåer, fördelning på kön och mycket mer för anställda inom staten, regionerna och kommunerna.  Du hittar branschfakta här!

Statliga omställningsavtalet klart!

Parterna inom statliga avtalsområdet har nu tecknat Överenskommelse om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet som ska till inför de förändringar av LAS som börjar gälla den första oktober. Läs mer Statliga omställningsavtalet klart!

Omvärld
Årets Almedalsvecka
Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa från 1 juli
Resursteamet utvecklar sitt arbete med friskfaktorer