För dig som kan och orkar – väldigt lönsamt att jobba kvar efter 65 år

Som många säkert känner till är inkomstskatten generellt sett högre på pensionsinkomster än på lön. Det är därför rent ekonomiskt förmånligare att arbeta och ha lön jämfört med att sluta arbeta och ta ut pension oavsett ålder. På grund av det så kallade förhöjda grundavdraget sänks dessutom inkomstskatten från och med det år du fyller 66 år – både på lön och pension. Läs mer För dig som kan och orkar – väldigt lönsamt att jobba kvar efter 65 år

Ny statistiker på OFR från 1 mars!

Den 1 mars välkomnar vi Mikael Johansson till oss på OFR. Han har tidigare bl.a. arbetat som statistiker på Naturvetarna och Vision. Mikael ska ta över efter Lena Janzon då Lena, efter 7,5 år som OFRs statistiker, går i pension den 31 mars.

– Det känns väldigt roligt, jag ser fram emot att börja och hoppas kunna göra ett bra jobb, säger Mikael inför starten.

Välkommen den 1 mars Mikael säger vi på OFR!

Nytt stort avtalspaket som rör pensioner, omställning och arbetsmiljö!

Parterna på kommunal sektor har förhandlat fram ett gemensamt stort avtalspaket bestående av nytt pensionsavtal, nytt omställningsavtal och en avsiktsförklaring för bättre arbetsmiljö. De ger högre avsättning till pension, bättre möjlighet till omställning under arbetslivet genom exempelvis studiestöd och förutsättningar för ett gott arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. Syftet är att ge bättre villkor under hela arbetslivet för förbundens medlemmar och vi är, tillsammans med förbunden, glada över att kunna presentera dessa viktiga förbättringar. Läs mer Nytt stort avtalspaket som rör pensioner, omställning och arbetsmiljö!