Nu är anmälan öppen till Gilla Jobbet 28 oktober!

Nu pågår nedräkningen till Gilla Jobbet 2021! Det blir en dag med webbinarium där forskare och praktiker tala om erfarenheter från arbetsmiljöarbete under pandemin. Vad kan vi dra nytta av framöver?  Vilka nya utmaningar och arbetssätt har vi varit med om?  Du kommer få insikter, idéer och inspiration.  Läs mer Nu är anmälan öppen till Gilla Jobbet 28 oktober!

Låt omtanken om covidsjuka räcka ända fram!

Covid-19 har ställt det mesta på ända, och det gäller även sjukförsäkringarna. Denna envisa epidemi har visat sig kunna vara en långdragen historia. Människor som har blivit sjuka i covid-19 kan ha besvär i upp till ett år eller mer, besvär som gör dem, helt eller delvis, arbetsoförmögna.

Läs mer Låt omtanken om covidsjuka räcka ända fram!

Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska

Skillnaden mellan mäns och kvinnors löner var 9,8 procent år 2020. Skillnaden har minskat varje år sedan 2007. Det visar Medlingsinstitutets årliga rapport som släpptes på tisdagen.

Att kvinnor och män ofta arbetar i olika yrken med olika löneläge förklarar en stor del av löneskillnaden på hela arbetsmarknaden, enligt rapporten. Läs mer Löneskillnaden mellan kvinnor och män fortsätter att minska