Ny visselblåsarlag

Riksdagen beslutade i september om en ny lag till skydd för personer som rapporterar om missförhållanden; visselblåsare. Den nya lagen börjar gälla den 17 december och bygger på ett EU-direktiv. Den nya lagen kommer att ge skydd för fler personkategorier än tidigare. Nu är det inte bara arbetstagare och inhyrda som får skydd utan även exempelvis volontärer, arbetssökande och andra som utför arbete under arbetsgivarens ledning. Läs mer Ny visselblåsarlag

Vi söker utredare!

Är du en utredare med god kännedom om svensk arbetsmarknad som brinner för socialförsäkringsfrågor?  Hos oss erbjuds du en tjänst där du får kombinera din analytiska sida med en kommunikativ roll. Som utredare arbetar du i en bred roll inom ditt ansvarsområde som huvudsakligen inriktas mot socialförsäkringsområdet, vilket även innefattar pensioner och försäkringar.  Rekryteringen sköts av Bravura. Läs mer om tjänsten och sök den här! 

 

Lär dig mer om den offentliga sektorn – vi har uppdaterat vår branschfakta!

OFRs Branschfakta samlar vi statistik om de anställda inom den offentliga sektorn. Här hittar du uppgifter om löner, utbildningsnivåer, fördelning på kön och mycket mer för anställda inom staten, regionerna och kommunerna.  Du hittar branschfakta här!

Omvärld
Tips för genusmedvetet arbetsmiljöarbete
Stort engagemang kring det växande forskningsfältet e-socialt arbete
Det kan bli namnet på nya Arbetsförmedlingen