OFR kommenterar regeringens arbetsmiljöstrategi En god arbetsmiljö för framtiden

Regeringens arbetsmiljöstrategi En god arbetsmiljö för framtiden innehåller flera välkomna delar för offentlig sektorArbetslivet ska enligt strategins rubriker vara hållbart, hälsosamt, tryggt och utan brott och fusk. Där finns tryck på att förbättra välfärdens arbetsmiljöer, översyn av arbetsmiljöregelverket ur ett jämställdhetsperspektiv, fokus på kognitiv arbetsmiljö och en nollvision för dödsfall i arbetslivet som inkluderar suicid och stressrelaterad ohälsaDär finns också fokus på förebyggande arbete och på samverkan på arbetsplatsen och med parterna  Läs mer OFR kommenterar regeringens arbetsmiljöstrategi En god arbetsmiljö för framtiden

Äldre blir allt yngre – allt fler kan och vill arbeta längre!

Det är Delegationen för senior arbetskrafts titel på det betänkande som i förra veckan blev klart. Smart titel, sammanfattar vad det handlar om i en enda mening. Delegationen som letts av erfarne Anders Ferbe, är nu klara med sitt arbete. Det har inte legats på latsidan i denna grupp, flera seniora har jobbat hårt och ihärdigt, det går inte att undvika att bli imponerad av 23 underlagsrapporter på dryga två år som nu utmynnar i detta betänkande. Någon som fortfarande betvivlar senioras bidrag till arbetslivet? Läs mer Äldre blir allt yngre – allt fler kan och vill arbeta längre!

KPA Pension hälsar välkomna till tjänstepensionsträffar för fackligt förtroendevalda inom kommun och region!

KPA Pension bjuder in fackligt förtroendevalda inom kommun och region till kostnadsfria informationsträffar om tjänstepension. På mötena berättar KPAs experter om  de senaste nyheterna inom pensionsområdet, med fokus på tjänstepensionen som kollektivavtalad förmån för anställda inom kommun och region(AKAP-KL/KAP-KL) och fräschar även upp pensionskunskaperna generellt.

Du kommer att få tips och råd om hur du kan sprida informationen Läs mer KPA Pension hälsar välkomna till tjänstepensionsträffar för fackligt förtroendevalda inom kommun och region!

Omvärld