Studiehandledning – diskrimineringslagstiftningen

Vi har tagit fram en studiehandledning till våra två handböcker om diskrimineringslagen – Vad är diskriminering? En facklig handbok och Vad är aktiva åtgärder? En facklig handbok.  Studiehandledningen är tänkt som ett stöd för dig som håller i utbildningar om diskriminering och är uppbyggd kring ett antal teman som speglar återkommande utmaningar och problem på en arbetsplats; Rekrytering och utbildning, Lönediskriminering och lönekartläggning, Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt Tillsyn, tvister och sanktioner.

Läs mer Studiehandledning – diskrimineringslagstiftningen

Offentlig sektors styrning – stora risker med låtsaseffektiviseringar!

Om vi inte ändrar förhållningssätt i styrningen av välfärden, så står vi inför risken att fler och fler av välfärdens medarbetare tappar tilliten till de organisationer som de jobbar i. Som styrningen nu fungerar hyvlar den successivt bort ett par av de kanske viktigaste friskfaktorerna i arbetet: Läs mer Offentlig sektors styrning – stora risker med låtsaseffektiviseringar!

Trygga sommarhälsningar från facket

Flexicurity, detta begrepp med många skiftande betydelser har hamnat något sånär i det arbetsmarknadspolitiska ropet efter januariavtalet och arbetsmarknadens parters LAS-förhandlingar. En vanligt förekommande användning av begreppet brukar betyda ungefär större flexibilitet för arbetsgivarna genom större möjligheter att säga upp sin personal och ökad trygghet för arbetstagarna genom en mer generös arbetslöshetsförsäkring. Den som kastar ett öga på omställningsavtalen som träffats av parterna på arbetsmarknaden inser omedelbart att det är just “flexicurity” som vi – fack och arbetsgivare – redan håller på med. Läs mer Trygga sommarhälsningar från facket