Ny överenskommelse för omställning!

Parterna på kommunal sektor har kommit överens om villkoren i ett nytt omställningsavtal. Fokus på kompetensutveckling och omställning i arbetslivet långt innan arbetsbrist uppstår och innefattar visstidsanställda och medarbetare med sjukdom som hinder för arbete. Långsiktigt strategiskt tänkt av parterna för att möta framtiden! Läs mer här!

Nytt avsnitt av OFR-podden – Hur uppnår man tillit i styrning och organisation?

Tillitsdelegationens ordförande och generaldirektör för CSN, Christina Forsberg intervjuas av Åsa Bjerkesjö, OFR, om arbetet kring betänkandet ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten” och vi får tips hur tillitsbaserad ledning kan uppnås. Lyssna här!

Delvis nya uttagsregler i PA 16 Avdelning 2

Förbunden inom OFR/S,P,O har tillsammans med övriga centrala avtalsparter kommit överens om ändringar i pensionsavtalet PA 16 Avdelning 2 som normalt gäller för alla anställda i den statliga sektorn som är födda 1987 eller tidigare. Reglerna ska börja gälla från oktober 2020. Läs mer information här

Omvärld
Ny GD för Arbetsförmedlingen utsedd
SKL är nu SKR
Rapport: Böter för företag som vägrar jämställda löner