Nu är anmälan öppen till Gilla Jobbet 2020

Gilla Jobbet som är arbetsmarknadens parters, inom det kommunala området, unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Nu i vår åker Gilla Jobbet ut på turné i landet.

Läs mer Nu är anmälan öppen till Gilla Jobbet 2020

Debattartikel OFR, SKR, Sobona, Kommunal och Akademikeralliansen!

Kommunals sektors parter betonar nödvändigheten av att arbetsmarknadens alla sektorer påverkar utformningen av såväl turordning som framtidens omställning/kompetensutveckling. Läs mer Debattartikel OFR, SKR, Sobona, Kommunal och Akademikeralliansen!

Vid trettiotre är man passé? 

Delegationen för senior arbetskraft har nyligen tagit fram en rapport Bortvald på grund av ålder – åldersdiskriminering vid rekryteringar som visar på omfattande åldersdiskriminering i samband med rekrytering. Läs mer Vid trettiotre är man passé?