AFA försäkring erbjuder stöd till rehabilitering inom kommun- och regionsektorn

Mycket pekar på att tjänsten hos AFA försäkring skulle kunna utnyttjas mer, och våra medlemmar på så sätt skulle kunna få bättre stöd än de många gånger får idag. Ett aktuellt område är rehab efter Covid-19, något som kan förbättras med olika typer av samtalsstöd. Nu, under pågående pandemi, utökar AFA stödet och inkluderar digitalt samtalsstöd i satsningen. Läs mer på AFAs webbplats.

Bättre omställning och kompetensutveckling med det nya omställningsavtalet

Ett modernt kompetens- och omställningsavtal för anställda inom kommun och region ger utökade möjligheter till kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Arbetsmarknaden förändras snabbt, kompetensutveckling och tidigt stöd att gå vidare till nytt arbete är centrala delar i det nya kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR. Läs mer Bättre omställning och kompetensutveckling med det nya omställningsavtalet

OFR bjuder in till webbinarium om kränkande särbehandling!

Tisdag den 2 juni håller vi ett webbinarium om kränkande särbehandling via länk. Webbinariet vänder sig i första hand till dig som hanterar fall av kränkande särbehandling som anställd, skyddsombud eller annat förtroendeuppdrag i ett av OFRs medlemsförbund. Läs mer OFR bjuder in till webbinarium om kränkande särbehandling!