Ny uppdaterad Branschfakta!

Nu har vi uppdaterat vår Branschfakta med aktuella siffror för primärkommunal, landstingskommunal och statlig sektor. Här hittar du bl.a. utbildningsnivåer, medellöner och lönenivåer. Se branschfakta!

Partsgemensam kampanj om kollektivavtalade försäkringar – Ingen fara på taket!

Ordspråkskampanjen Ingen fara på taket som informerar om kollektivavtalade försäkringar är nu igång. Syftet med kampanjen är att visa på personalförmånen kollektivavtalade försäkringar och berätta att det finns informationsmaterial och annat stöd att tillgå.

Läs mer Partsgemensam kampanj om kollektivavtalade försäkringar – Ingen fara på taket!

En välförtjänt fin tid som pensionär

Från 2020 höjs den lägsta åldern för att börja plocka ut allmän pension. Samtidigt införs rätt att arbeta kvar längre hos sin arbetsgivare.

Men räcker längre arbetsliv till en välförtjänt fin tid som pensionär? Det är rätt logiskt att det i och för sig ger bättre ekonomi med arbetsinkomst under den tid vi arbetar och att pensionen också blir högre. Men, det finns två sidor av samma mynt.
Arbeta mer och längre är en sida. Den andra sidan är att vi också behöver öka pensionsavsättningarna under yrkeslivet! Läs mer En välförtjänt fin tid som pensionär