Uppdaterade Faktablad!

Nu finns uppdaterade Faktablad kring möjligheten till löneväxling för offentliganställda. Man kan komma överens med arbetsgivaren om att växla lön till pension eller semester. Det är en del att tänka på och inte alltid rätt sak att göra så läs våra Faktablad för mer information. Här finns även ett Faktablad om PA 16. Läs här!

Nu är anmälan öppen till Gilla Jobbet 2020

Gilla Jobbet som är arbetsmarknadens parters, inom det kommunala området, unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser. Nu i vår åker Gilla Jobbet ut på turné i landet.

Läs mer Nu är anmälan öppen till Gilla Jobbet 2020

Debattartikel OFR, SKR, Sobona, Kommunal och Akademikeralliansen!

Kommunals sektors parter betonar nödvändigheten av att arbetsmarknadens alla sektorer påverkar utformningen av såväl turordning som framtidens omställning/kompetensutveckling. Läs mer Debattartikel OFR, SKR, Sobona, Kommunal och Akademikeralliansen!