Vi söker kvalificerad jurist

Vi söker en kvalificerad jurist med några års erfarenhet och gärna med erfarenhet av att arbeta i en politisk organisation. Du har ett brett samhällsintresse och har god kännedom om svensk arbetsmarknad och dess parter. Du delar de fackliga värderingarna.

Våra uppdrag är flera och omfattar ett flertal kollektivavtal och sakområden inom offentlig sektor, exempelvis tjänstepensioner och försäkringar, omställningsavtal, statistik och EU-frågor. Vår idé är att förbunden samverkar och samarbetar i gemensamma förhandlingsfrågor samtidigt som de behåller sin självständighet och rätten att företräda sina medlemmar. Vi arbetar ständigt nära våra medlemsförbund och utgör en mötesplats för dialog och samverkan.

Du har en viktig och tydlig roll i OFRs organisation och är bidragande till OFRs framtida utveckling. Du har insyn i och deltar i våra beslutande organ genom ditt uppdrag som sekreterare.

Arbetsuppgifterna omfattar i övrigt huvudsakligen:

  • Sekreterare i våra beslutande organ
  • Juridiska frågor som spänner över ett brett fält, i en konsultativ roll i förhållande till förbunden
  • Frågor inom den kollektiva arbetsrätten
  • Rådgivning och utredning inom arbetsrätt men även inom andra områden
  • Leda och utveckla OFRs juristgrupp
  • Företräda medlemsförbunden i olika nämnder m.m.

I övrigt har du lätt för att arbeta såväl självständigt som i team och har vana att skriva protokoll, rapporter och övriga underlag. Du kommer att få arbeta inom ett flertal sakområden beroende på vad organisationen har behov av vid varje tillfälle och det kan också bli aktuellt med förhandlingsuppgifter. Som person är du initiativtagande, nyfiken och lyhörd.

Du kommer till ett litet kansli där vi tillsammans med dig blir tio medarbetare, alla specialister och väl kompetenta inom sitt område. Vi arbetar i ljusa fina lokaler i Stockholms city.

Är du intresserad? Visa ditt intresse senast den 1 december genom att kontakta kanslichef eva.fagerberg@ofr.se.  

Vill du tala med en facklig företrädare, maila svante.uhlin@ofr.se, företrädare för kansliets Akademikerförening.


Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation för 16 fackförbund inom offentlig sektor. Förbunden gemensamt omfattar cirka 565 000 medlemmar och utgör en stark facklig kraft på den svenska arbetsmarknaden. Vår vision är att tillsammans arbeta för goda villkor och tryghet som utvecklar offentlig sektor.

 

 

 

.