Vi utreder aktuella frågor både ur ett nationellt och ur ett europeiskt perspektiv.

OFR bevakar hur de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen förväntas utvecklas. Vi följer löneutvecklingen inom Sverige och EU, främst genom Medlingsinstitutets och olika europeiska myndigheters och organisationers rapporter.