Så här arbetar vi inom OFR

Inom OFR finns en beredningsgrupp med representanter från medlemsförbunden där statistikfrågor behandlas.

OFR får det årliga partsgemensamma statistikunderlaget av arbetsgivarorganisationerna Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarverket. Vår uppgift är därefter att distribuera ut förbundsspecifika uppgifter till medlemsförbunden och att även göra specialbearbetningar av underlaget.

Partsgemensamma statistikunderlag

Syftet med de partsgemensamma statistikunderlagen är att utifrån samma underlag skapa kännedom om lönestruktur och lönebildning. Ett annat syfte är att förse parterna med ett gemensamt förhandlingsunderlag i form av partsgemensam lönestatistik. Därutöver används de partsgemensamma underlagen av parterna för beslut, planering och utredning.

Partsorgan

OFR medverkar i partsorganen den kommunala statistikkommittén och den tekniska gruppen (för statlig sektor) och utgör därmed en länk mellan medlemsförbunden och arbetsgivarorganisationerna.