OFRs statliga förbundsområden har en överenskommelse med Arbetsgivarverket om lönestatistik. Avtalet reglerar samarbetsformerna för och innehållet i den partsgemensamma lönestatistiken.

BESTA

BESTA är ett system som används för att gruppera statliga befattningar efter arbetsområde samt arbetsuppgifternas innehåll och svårighetsgrad. Systemet har utvecklats partsgemensamt av Arbetsgivarverket, OFR, Saco-S och SEKO. En reviderad version av BESTA började användas fr.o.m. september 2016.

ul-li-bla_10x10 Reviderad BESTA fr.o.m. september 2016

ul-li-bla_10x10 BESTA t.o.m. mars 2016

Partsgemensamma grupper

OFR medverkar i partsorganet Tekniska gruppen för statistikfrågor. Gruppens främsta uppgift är att behandla frågor rörande primärdata som den gemensamma lönestatistiken bygger på, samt att årligen lämna en partsgemensam statistikrapport.

Avtal

ul-li-bla_10x10  Statistikavtal