På uppdrag av medlemsförbunden samordnar vi informationsinsatser inom våra olika verksamhetsområden där det finns intresse och behov av ett samarbete.

Vi följer utvecklingen inom våra verksamhetsområden såväl på nationell som på europeisk nivå. Vi bevakar också vad som händer inom regering, riksdag och centrala myndigheter.