Inom statlig sektor finns det en kollektivavtalad försäkring, PSA, som ger ett grundläggande skydd för inkomstförlust och vissa kostnader som kan uppstå på grund av arbetsskada. Det finns dock  brister i avtalet och OFR/S,P,O vill nu förbättra och utveckla PSA och kommer att driva frågan i avtalsrörelsen 2017. Läs mer!

Den som är statligt anställd omfattas också av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring ,TGL-S, som ger ett ekonomiskt skydd i form av ett engångsbelopp för arbetstagarens efterlevande.

Det finns också lagstadgade förmåner, som regleras i lagen om sjuklön (SjLL), lagen om allmän försäkring (AFL) och lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF), som ger ett grundlägg-ande ekonomiskt skydd för inkomstförlust och för vissa kostnader som uppstår på grund av arbetsskada eller sjukdom.

PSA, Avtal om ersättning vid personskada

Avtal om ersättning vid personskada (PSA) är en kollektivavtalad försäkring som ger ett kompletterande skydd till den lagstadgade ersättning man får vid en arbetsskada. Ersättning kan lämnas för kostnader och inkomstförlust samt även innefatta en ekonomisk kompensation för det lidande och den kroppsliga funktionsnedsättning som en skada kan medföra. PSA gäller för den som är statligt anställd, från första arbetsdagen och så länge anställningen varar.

Statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S)

Förutom försäkringsskyddet enligt lag omfattas de flesta förvärvsarbetande även av någon kollektivavtalad avtalsförsäkring med dödsfallsersättning. Syftet med dessa avtalsförsäkringar är att komplettera de lagstadgade försäkringsskydden. De avtalsförsäkringar inom staten som innehåller ersättning till efterlevande vid dödsfall är tjänstepensionsavtalen PA 03 och tjänstegrupplivförsäkringen TGL-S.

TGL-S ger ett ekonomiskt skydd i form av engångsbelopp för arbetstagarens efterlevande. Om arbetstagarens make, maka, registrerade partner eller sambo avlider och inte har någon egen tjänstegrupplivförsäkring, ger försäkringen även ett visst skydd för arbetstagaren och barn under 17 år.