OFR har i uppdrag att för förbundens räkning samordna vissa EU-frågor i syfte att uppnå ett gemensamt agerande. Vi informerar kontinuerligt medlemsförbunden om allmänna frågor som är av betydelse för omådet.

Via vårt nyhetsbrev EU-nytt följer vi ärenden som har betydelse för kollektivavtalsförhandlingar och andra frågor som är av intresse för facklig verksamhet. EU-nytt kommer ut med cirka fem nummer per år.