OFR har i uppdrag att för förbundens räkning samordna vissa EU-frågor i syfte att uppnå ett gemensamt agerande. Vi informerar kontinuerligt medlemsförbunden om allmänna frågor som är av betydelse för omådet.

Via vårt nyhetsbrev EU-nytt följer vi ärenden som har betydelse för kollektivavtalsförhandlingar och andra frågor som är av intresse för facklig verksamhet. Arbetet med EU-nytt kommer att återupptas, efter ett kortare uppehåll, till hösten. Vi räknar med producera cirka fem nummer per år.