OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation  som samlar 16 fackliga organisationer med medlemmar inom offentlig sektor. Vi är en mötesplats för dialog och samverkan.

Inom ramen för vår verksamhet ger medlemsförbunden OFRs kansli olika uppdrag. Vi representerar också OFR-förbunden i olika nämnder och beredningsgrupper.

OFRs kärnuppdrag

 • Pension och försäkring
 • Samhällsekonomi och lönestatisk
 • Arbetsmiljö
 • Omställning
 • EU-bevakning
 • Information och Omvärld

Vad gör vi?

 • Vi utför förhandlingsuppdrag
 • Vi utreder och utvärderar frågor som är av intresse för medlemsförbunden
 • Vi bevakar och rapporterar om relevanta arbetsmarknadsfrågor
 • Vi samordnar förbundsövergripande informationsinsatser
 • Vårt kansli är en aktiv mötesplats