Den 26 januari överlämnade vi (OFRs kommunala förbundsområden) tillsammans med Kommunal och AkademikerAlliansen in en förhandlingsframställan till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) / Pacta för att påkalla en förhandling av det som kallas tjänstepensionsavtal med bruttosamordning.

Det har varit en massa skriverier i media senaste tiden angående en oväntad tjänstepensionssänkning som drabbar äldre kommun- och landstingsanställda. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 eller tidigare. Från fackligt håll har vi givetvis funnit det oacceptabelt.

Vi fick därefter ett glädjande besked från SKL. Tjänstepensionerna återställs till 2017 års nivåer och förhandlingar inleds för lösning framåt. En stor facklig framgång. Målsättningen är att den nya pensionen betalas ut från och med april – det blir även en retroaktiv del.

Den 2 februari tecknades en överenskommelse med SKL/Pacta om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning 2018 fått sänkt kompletteringspension.

ul-li-bla_10x10  Överenskommelse om temporär kompensation till pensionärer som beroende på utebliven friläggning år 2018 fått sänkt kompletteringspension  – Förhandlingsprotokoll

ul-li-bla_10x10 Glädjande besked från SKL angående pensioner! – Pressmeddelande

ul-li-bla_10x10 28 fackförbund begär förhandling med anledning av sänkta pensioner – Pressmedelande

ul-li-bla_10x10 Oväntad pensionssänkning kan drabba äldre kommun- och landstingsanställda