Den statliga sektorn är sist ut att förhandla om nya avtal detta stora avtalsår. Det nuvarande avtalet löper ut den 30 september.

Den 21  juni växlade förhandlingsorganet OFR/S,P,O* yrkande med Arbetsgivarverket. OFR/S,P,O vill ha siffersatta löneökningar i nivå med den övriga arbetsmarknaden. För medlemmarna är det viktigt med en bra löneutveckling. Men det är också betydelsefullt att förbättra arbetsvillkoren för att få en bättre arbetsmiljö.

Andra centrala avtalsparter inom staten är Saco-s och Seko.

checkmark-xxl-50x50 4 oktober. Treårigt avtal klart för staten

checkmark-xxl-50x50 29 september. Avtalsförhandlingar in i det sista. Publikt

checkmark-xxl-50x50 28 september. Statligt anställda kräver kortare arbetstid. Arbetet

checkmark-xxl-50x5018 september. Arbetstiden hetaste frågan i avtalsrörelsen.

checkmark-xxl-50x50 5 september. OFR/S,P,O, Förhandlingsläget, OFR/S,P,O

checkmark-xxl-50x50 25 augusti. Pressmeddelande, Arbetsgivarverket, Avtalsrörelsen är nu igång på allvar

checkmark-xxl-50x5021 juni. Pressmeddelande, Arbetsgivarverket. Arbetsgivarverket vill utveckla avtalen för att stödja en effektiv lokal lönebildning

checkmark-xxl-50x50 21 juni. Pressmeddelande OFR/S,P,O . Nu startar sista stora avtalsrörelsen.

checkmark-xxl-50x50 21 juni. Yrkanden OFR/S,P,O

checkmark-xxl-50x50 21 juni.  Arbetsgivarverkets yrkanden 

 

  • OFR/Statstjänstemän, Poliser,Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans organiserar cirka 100 000 anställda. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.