OFR - en aktiv mötesplats

OFR är en uppdragsstyrd förhandlingsorganisation för 16 fackförbund med medlemmar inom offentlig sektor. Tillsammans med förbunden arbetar vi för att förbundens medlemmar inom offentlig sektor ska ha bra och trygga arbetsvillkor. OFR är mötesplatsen för dialog och samverkan – här samarbetar medlemsförbunden i gemensamma frågor samtidigt som de behåller en stark självständighet.


OFR är den fackliga organisation som representerar flest medlemmar inom både det kommunala och statliga området.

Våra uppdragsområden

  • Pension och försäkring
  • Arbetsmiljö
  • Omställning
  • Samhällsekonomi och lönestatistik
  • EU-bevakning
  • Information och omvärld

ul-li-bla_10x10 Läs mer om OFRs organisation
ul-li-bla_10x10 Ledningsorgan
ul-li-bla_10x10 Beredningsgrupper
ul-li-bla_10x10 Uppdrag
ul-li-bla_10x10 Stadgar
ul-li-bla_10x10 Historik
ul-li-bla_10x10 OFR 20 år bildspel
ul-li-bla_10x10Logotyper