I dag är sexton förbund medlemmar i OFR. Tillsammans representerar medlemsförbunden 565 000 medlemmar inom offentlig sektor. Av det totala medlemsantalet är 74 procent kvinnor.

OFR har medlemsförbund som tillhör TCO respektive Saco och även förbund som står utanför centralorganisationerna.

Teaterförbundet har dessutom en serviceöverenskommelse med OFR för den statliga sektorn rörande pensionsfrågor.


Medlemsförbund

OFr-medlemmar*

Lärarförbundet

Lärarförbundet är ett fackligt yrkesförbund för lärare av alla kategorier, studie- och yrkesvägledare, skoledare och lärarstuderande.

Ordförande är Johanna Jaara Åstrand.

facebook_32px

147 395

Vision

Vision organiserar offentligt och privat anställda med anytning till kommun, landsting och kyrka.

Ordförande är Veronica Magnusson.

facebook_32px

102 739

Vårdförbundet

Vårdförbundet organiserar barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Ordförande är Sineva Ribeiro.

facebook_32px

80 713

Fackförbundet ST

Fackförbundet ST organiserar anställda inom statliga myndigheter, i affärsverk, på högskola och universitet, i statligt ägda bolag eller i statligt finansierade stiftelser.

Ordförande är Britta Lejon.

facebook_32px

57 440

Lärarnas Riksförbund**

Lärarnas Riksförbund är det enda fackförbundet i Sverige som organiserar enbart behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Ordförande är Åsa Fahlén.

facebook_32px

47 586
AkademikerfSSR 2015 C RGB

Akademikerförbundet SSR **

Akademikerförbundet SSR är det fackliga yrkesförbundet för akademiker. Medlemmarna är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare eller socionomer och arbetar i såväl offentlig som privat sektor.

Ordförande är Heike Erkers.

facebook_32px

32 117

Sveriges läkarförbund  **

Sveriges läkarförbund är fackförbundet för Sveriges läkare.

Ordförande är Heidi Stensmyren.

facebook_32px

26 618

Ledarna

Ledarna organiserar chefer på alla nivåer inom offentlig och privat sektor.

Ordförande är Annika Elias.

facebook_32px

23 380

Polisförbundet

Polisförbundet organiserar de flesta yrkesverksamma poliser i Sverige.

Ordförande är Lena Nitz.

facebook_32px

19 119

Officersförbundet

Officersförbundet är ett fack- och yrkesförbund för militär personal med en anställning i Försvarsmakten.

Ordförande är Lars Fresker.

facebook_32px

13 767

Fysioterapeuterna

Fysioterapeuternas vision är att alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse. Fysioterapeuternas uppdrag är att stödja medlemmarna i arbetet för god och jämlik hälsa för alla såväl genom hälso- och sjukvård som förebyggande och hälsofrämjande insatser av högsta kvalitet.

Ordförande är Stefan Jutterdal.

facebook_32px

7 244

Försvarsförbundet

Försvarsförbundet organiserar i första hand anställda inom försvars-departementets verksamhetsområde.

Ordförande är Håkan Sparr.

facebook_32px

2 821

TULL-KUST

TULL-KUST organiserar tjänstemän anställda i tullverket och kustbevakningen.

Ordförande är Johan Lindgren.

facebook_32px

1 876
Reserv Officerarna

Reservofficerarna

Förbundet Reservofficerarna är ett fackförbund för officerare och specialistofficerare som är tidvis tjänstgörande i Försvarsmakten, även kadett under utbildning kan bli medlem.

Ordförande är Magnus Konradsson

facebook_32px

1 471

Teaterförbundet ***

Teaterförbundet är ett fackförbund inom scen- och mediebranschen. Medlemmarna är yrkesverksamma upphovsmän, artister, teknisk och administrativ personal inom svensk teater, film, radio, TV och bio.

Ordförande är Anna Carlsson.

facebook_32px

310
sltj_70x70

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet**

Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet är ett fackförbund som organiserar tjänstemän inom golf, lantbruk, virkesmätning, naturbruksgymnasierna, Jägareförbundet, 4H och Studiefrämjandet.

Ordförande är Henric Lagercrantz.

61

*) Per den 31:e december 2016

**) Avser endast kommunala medlemmar

***) Medlemskapet avser anställda inom den kommunala sektorn som inte redan omfattas av avtal om dubbelt medlemskap med annat OFR-förbund.