Här hittar du informationsmaterial som OFR har producerat och avtal som berör våra medlemsförbund. Vi samordnar informationsmaterial när det finns intresse och ett behov av samarbete.

I de fall du vill beställa någon broschyr eller rapport ska du i första hand kontakta ditt fackförbund. Har ditt förbund inte det aktuella materialet är du välkommen att vända dig till oss.

På vår ingångssida kan du använda formuläret ”Vad letar du efter idag” och mer specificerat söka efter det material du är ute efter.