Fullsatt när OFR tar #metoo vidare!

Idag arrangerade OFR ett inspirationsseminarium Efter #metoo – är kollektivavtal en väg framåt? Det stöd som finns idag när det gäller sexuella trakasserier räcker inte till kan man lugnt konstatera och därför ville vi – tillsammans med representanter från arbetsmarknadens parter och andra aktörer – diskutera hur man kan föra frågan framåt. Och det var många som ville delta i diskussionen. Fortsätt läsa Fullsatt när OFR tar #metoo vidare!

Seminarium. Efter #metoo – är kollektivavtal en väg framåt?

#metoo-rörelsen skakar om oss rejält. Och det är uppenbart att vi måste kraftsamla för att uppnå ett arbetsliv fritt från sexuella trakasserier och kränkningar! Vi kan konstatera att det stöd som finns idag inte räcker till. Kan arbetsmarknadens parter gemensamt utveckla bättre verktyg genom kollektivavtal? Hur är det med diskrimineringslagen, är den tillräcklig? Kan vi lära av andra länder? Kom och diskutera dessa viktiga frågor med oss den 19 januari. Fortsätt läsa Seminarium. Efter #metoo – är kollektivavtal en väg framåt?

Högt i tak på OFRs seminarium om tillitsbaserad styrning

I onsdags arrangerade OFR seminariet Inflytande och hälsa med tillitsbaserad styrning? Tillitsdelegationens huvudsekreterare, Anna Lexelius, redogjorde för delegationens arbete och Gabriel Billing, enhetschef  från Nyköpings kommun, berättade om den försöksverksamhet som bedrivs i kommunen. Därefter följde en spännande paneldebatt där förutom föredragshållarna -Johan Larson, Vårdförbundets förste vice ordförande, och Åsa Plesner från tankesmedjan Balans – ingick. Fortsätt läsa Högt i tak på OFRs seminarium om tillitsbaserad styrning

Hur man ökar tilliten inom arbetsmiljöområdet

Den 13 mars arrangerar Föreningen Bakom leendet ett seminarium där OFRs arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius deltar. Man vill bland annat visa på att kunskap om sambandet mellan stress, syndabocksutnämning och minskad tillit är en förutsättning för rätt slags åtgärder. Fortsätt läsa Hur man ökar tilliten inom arbetsmiljöområdet