Seminarium om Tillitsdelegationens arbete

Vi bjuder in till ett frukostseminarium där Tillitsdelegationen huvudsekreterare Anna Lexelius redogör för arbetet och tankar inför slutbetänkandet som kommer att presenteras i juni nästa år. Gabriel Billing, Nyköpings kommun, berättar om kommunens arbete som en av delegationens försöksverksamheter. OFRs ordförande Lars Fresker, Vårdförbundets förste vice ordförande Johan Larson och Åsa Plesner från Tankesmedjan Balans för ett samtal kring inflytande och hälsa i en tillitsbaserad organisation.

Inbjudan OFRs seminarium 22 november 2017

Hur man ökar tilliten inom arbetsmiljöområdet

Den 13 mars arrangerar Föreningen Bakom leendet ett seminarium där OFRs arbetsmiljöexpert Erik Hallsenius deltar. Man vill bland annat visa på att kunskap om sambandet mellan stress, syndabocksutnämning och minskad tillit är en förutsättning för rätt slags åtgärder. Fortsätt läsa Hur man ökar tilliten inom arbetsmiljöområdet