Lars Fresker omvald till OFRs ordförande

– Det är mycket hedrande att få förtroendet att leda OFR i ytterligare fyra år. Under de fyra år jag har varit ordförande har det hänt oerhört mycket inom den fackliga sfären. Vi har haft viktiga avtalsrörelser, vänt och vridit på problemen med ohälsa och inte minst, lagt ner mycket tid på att förbättra pensions- och försäkringsvillkoren för anställda inom offentlig sektor.

Fortsätt läsa Lars Fresker omvald till OFRs ordförande

Treårigt avtal klart för staten

Den 4 oktober skrev OFR/S,P,O på ett nytt kollektivavtal för Sveriges statsanställda. Avtalet ger löneökningar på 6,5 procent över tre år, ett bättre pensionsskadeavtal och en mer jämställd tjänstepension.  Därmed är den sista stora avtalsrörelsen klar. 
Fortsätt läsa Treårigt avtal klart för staten

Sänkta avgifter ger högre tjänstepension

Från den 1 januari 2018 sänks avgifterna i de kommunala kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen. Det betyder i praktiken att det blir mer tjänstepension för de drygt 1,1 miljoner anställda i kommun och landsting.

Fortsätt läsa Sänkta avgifter ger högre tjänstepension

Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

OFRs kommunala förbundsområden, AkademikerAlliansen och Kommunal har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen. Bland annat kommer garantinivån att höjas i det gamla tjänstepensionsavtalet PA-KL och pensionsavgiften från arbetsgivaren kommer att förmedlas fyra gånger per år i tjänstepensionsavtalet AKAP-KL istället för som nu, en gång per år.

Fortsätt läsa Nu förbättrar vi de kommunala tjänstepensionsavtalen!

Nytt pensionsavtal klart för OFRs statliga förbund!

Den 23 februari tecknade OFR/S,P,O ett centralt kollektivavtal med Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko som innebär att OFRs statliga förbund är fullvärdiga avtalsparter på det nya statliga pensionsavtalet, PA 16. Det nya pensionsavtalet gäller från 1 januari 2016 och är ett av de bästa centrala pensionsavtalen på arbetsmarknaden. Fortsätt läsa Nytt pensionsavtal klart för OFRs statliga förbund!

Omstart i pensionsförhandlingarna

Den 4 november överlämnade förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O en förhandlingsframställan till Arbetsgivarverket om att återuppta förhandlingarna om ett nytt pensionsavtal för över 100 000 statligt anställda. Fortsätt läsa Omstart i pensionsförhandlingarna

Nya nummer av nyhetsbrev

Aktuella utredningar av intresse och EU-nytt har kommit ut med nya nummer. Läs bland annat om den nya rapporten om matchningsanställningar, om Kristina Perssons framtidsgrupp och om Europafackets nya skrift EU och den svenska kollektivavtalsmodellen.

Fortsätt läsa Nya nummer av nyhetsbrev

Heidi Stensmyren ny ordförande för Sveriges läkarförbund

Heidi Stensmyren valdes till ny ordförande för Sveriges läkarförbund vid Läkarförbundets fullmäktigemöte den 16 maj. Hon efterträder Marie Wedin som varit ordförande i två mandatperioder.

Fortsätt läsa Heidi Stensmyren ny ordförande för Sveriges läkarförbund

Nytt nummer av Facklig omvärld

Fyra av tio tycker att det har blivit lägre i tak under de senaste åren visar en undersökning som Fackförbundet ST har gjort.

Kommunal lanserar ny sajt där medlemmarna helt anonymt kan berätta om situationen på sin arbetsplats utan att riskera att stämplas som besvärlig.

Fortsätt läsa Nytt nummer av Facklig omvärld