Nytt nummer av EU-nytt

Garantipensionen ska utredas efter EU-dom och gig-ekonomin kan dra hela arbetsmarknaden neråt. Läs mer i nyhetsbrevet.

Nya nyhetsbrev

Vi startar upp EU-nytt igen och här kan man bland annat läsa om Europafackets studie ”safe at home, safe at work” som visar att kollektivavtal har visat sig vara effektiva medel i kampen mot sexuella trakasserier och våld mot kvinnor.  I Aktuella utredningar av intresse presenteras bland annat Arbetsmarknadsutredningens och Kommunutredningens delbetänkanden.  Fortsätt läsa Nya nyhetsbrev

Nytt nummer av Facklig omvärld

Läs om OFRs nya avdelning Branschfakta, det kommunala samverkansavtalet, om Officersförbundets krav på att lägstlönerna inom militären måste höjas och mycket annat. Fortsätt läsa Nytt nummer av Facklig omvärld

Säsongens första nyhetsbrev

I säsongens första Aktuella utredningar av intresse kan man läsa om utredningen som ska analysera och föreslå hur vissa statliga myndigheters lokala serviceverksamheter kan organiseras på ett mer sammanhållet sätt. Snabbutredningen av PPM är klar och indelningskommittén har fått ett tilläggsdirektiv.

Fortsätt läsa Säsongens första nyhetsbrev

Nya nummer av nyhetsbreven

Nya nummer av Aktuella utredningar av intresse, EU-nytt och Facklig omvärld. Läs om de pågående förhandlingarna och diskussionerna om frihandelsavtalen mellan USA och Kanada, om Premiepensionsutredningens slutbetänkande eller om de nya statliga avtalen. Fortsätt läsa Nya nummer av nyhetsbreven

Nya nummer av Aktuella utredningar av intresse och Facklig omvärld

Stort fokus på arbetsmiljöfrågor både för regeringen och facken. Läs om TCOs och Sacos nya arbetsmiljörapporter och om regeringens  spännande utredningar. Sista numret av Aktuella utredningar innan sommaruppehåll. Nytt nummer av Facklig omvärld i början av juni.

Till våra nyhetsbrev

 

Nytt nummer av Facklig omvärld

Det händer mycket i avtalsrörelsen. Läs om bland annat det och om regeringens förslag på hälsoväxling.

Facklig omvärld.

 

Aktuella utredningar av intresse

Årets andra nummer av Aktuella utredningar av intresse. Läs bland annat om den nya utredningen som ska föreslå hur ett stärkt meddelarskydd kan införas för privatanställda i verksamheter som är helt eller delvis offentligt finansierade. Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson utreder.

Läs nyhetsbrevet här.

Nytt nummer av EU-nytt!

Årets första nummer av EU-nytt är nu ute. Vid sidan av den senaste informationen kring förslag på utstationeringsdirektiv och förhandlingar om EU:s sociala dimensioner (sociala pelare) kan du läsa om pågående arbete på EU-nivå vad gäller likabehandling och arbetsmiljö. Ett stort fokus läggs också på diskussioner om minimilöner och demografiska förändringar på arbetsmarknaden.

Läs nyhetsbrevet här

Nytt nummer av Facklig omvärld!

Årets första Facklig omvärld är nu här. Nyhetsbrevet tar upp senaste månadens nyheter på svensk arbetsmarknad. Mycket handlar om ingångslöner, löneavtal och hotet mot den svenska modellen. Men även diskussioner och debatter kring pensioner, jämställdhet och andra fackliga frågor lyfts. Av det strida nyhetsflödet märks det att det är ett avtalsår som vi har gått in i så räkna med många utspel, debatter och förändringar på arbetsmarknaden framöver.

Läs mer